Výkonný výbor

PaedDr. Monika Šišková

Prezidentka SGF

0905 811 053

gymnastics@sgf.sk

Mgr. Martin Zvalo

Predseda sekcie športovej gymnastiky mužov

0904 331 909

zvalo@sgf.sk

Mgr. Katarína Krekáňová

Predsedníčka sekcie športovej gymnastiky žien

0910 957 704

krekanova@sgf.sk

Ľuboš Vilček

Predseda sekcie modernej gymnastiky

0905 419 042

vilcek@sgf.sk

Mgr. Karin Danielová

Predsedníčka sekcie športového aerobiku

0911 117 915

danielova@sgf.sk

Ing. Laura Koštialová

Predsedníčka sekcie gymnastiky pre všetkých

0905 419 042

kostialova@sgf.sk

Pozvánka

Zápis vv z dňa

Prílohy 1

Výkonný výbor SGF 27.1.2021

Zápis z VV SGF (27.1.2021)

Pozvánka VV SGF (27.1.2021)

Výkonný výbor SGF 17.3.2021

Zápis z VV SGF (17.3.2021)

Pozvánka VV SGF (17.3.2021)

Výkonný výbor SGF 12.5.2021

Zápis z VV SGF (12.5.2021)

Tvorba rozpočtu - kritériá VV SGF

VZ SGF 21.-28.4.2021 - prezenčná listina 

VZ SGF per rollam 21.-28.4.2021 - zápisnica 

Hlavné úlohy SGF na rok 2021 - 20.4.2021

Pozvánka na VV SGF

Rozpočty sekcií SGF 2012 - 2021

Hodnotenie ME ŠG mužov a žien Mokošová 2021 Zvalo tréner

Hodnotenie účasti SVK na ME ŠG mužov a žien Novák - ved. výpravy

Výkonný výbor SGF 30.6.2021

Pozvánka na VV SGF

1. online Festival pohybových skladieb

Hodnotiaca správa ME v MG

Správa delegáta 1. kolo PF v ŠA

Správa delegáta 1. kolo Sl. pohára v parkúre

Správa z MS v ŠA 

Zápis z VV SGF

Výkonný výbor SGF 25.8.2021

Pozvánka na VV SGF

Dotácie klubom 2020

Hodnotenie OH Tokio

Kalendár hlavných akcií

Slovak Aerobic Open 2021

Zápis z VV SGF

Výkonný výbor SGF 29.9.2021

VV 29.9.2021 - pozvánka

VV 29.9.2021 - príloha 1

VV 29.9.2021 - príloha 2

VV 29.9.2021 - príloha 3

VV 29.9.2021 - príloha 4

VV 29.9.2021 - zápis

Výkonný výbor SGF 10.11.2021

Pozvánka na VV SGF

Zápis z VV SGF

Golden Age 2020 Rethymno

Hodnotenie MS Kitakyushu 2021

Výkonný výbor SGF 15.12.2021

Pozvánka na VV SGF

Zápis z VV SGF

IŠT NŠC - gymnastika na rok 2022

Plán práce sekcie GpV na rok 2022

Štatút reprezentanta SR 2022

Zaradenie do A-B NŠC - gymnastika


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu