Výkonný výbor

Mgr. Katarína Krekáňová

Viceprezidentka SGF - zastupujúca prezidentka SGF

0910 957 704

krekanova@sgf.sk

Mgr. Martin Zvalo

Predseda sekcie športovej gymnastiky mužov

0904 331 909

zvalo@sgf.sk

Mgr. Katarína Krekáňová

Predsedníčka sekcie športovej gymnastiky žien

0910 957 704

krekanova@sgf.sk

Ľuboš Vilček

Predseda sekcie modernej gymnastiky

0905 419 042

vilcek@sgf.sk

Mgr. Karin Danielová

Predsedníčka sekcie športového aerobiku

0911 117 915

danielova@sgf.sk

Ing. Laura Koštialová

Predsedníčka sekcie gymnastiky pre všetkých

0905 419 042

kostialova@sgf.sk

Miroslav Parnai

Predseda sekcie skokov na trampolíne

0915 949 557

parnai@sgf.sk

Františka Nemcová

Predsedníčka sekcie športovej akrobacie

0917 146 468

nemcova@sgf.sk

Martin Csiaki

Predseda sekcie parkúru

0948 382 909

csiaki@sgf.sk

Výkonný výbor SGF 12.10.2022

Pozvánka VV SGF 12.10.2022

Zápis VV SGF 12.10.2022

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

Výkonný výbor SGF 27.09.2022

Pozvánka VV SGF 27.09.2022

Zápis VV SGF 27.09.2022

1. príloha - SGF - NAVRH NA OPATRENIE - ZAPISNICE VV

2. príloha - DK_Zápis č. 1

3.príloha - marketingova_sprava_SGF_sept_2022_v2

4.príloha - Vyhodnotenie-ME-J - 2022 - Mníchov

5.príloha - Hodnotenie ME a MEJ 2022 ŠG M

6.príloha - Správa delegáta_Eurogym 2022

7. príloha - Vyhodnotenie-EYOF-2022-Banská Bystrica ŠGŽ

8. príloha - Hodnotenie EYOF 2022 ŠG M

9.príloha - EYOF

10. príloha - VYHODNOTENIE MS MG SOFIA BULHARSKO

11. príloha - Správa delegáta SGF_Gym Festival 2022-1

12. príloha - Príprava na Golden Age Festival 2022

13. príloha - Rokovací poriadok návrh na VV SGF 27.9.2022 poslané členom VV SGF

14. príloha - Smernica č. SM 01/2022 o cestovných náhradách

SGF - SM 01.2022 - Priloha c. 1 - Cestovny_prikaz

SGF - SM 01.2022 - Priloha c. 2 - výpočet stravného

SGF - SM 01.2022 - Príloha c. 3 - sprava z PC

SGF - SM 01.2022 - Priloha c. 4 - dohoda o používaní vozidla

SGF - SM 01.2022 - Priloha c. 5 - hromadne vyuctovanie

SGF - SM 01.2022 - Priloha c. 6 - opatrenie MPSVR stravne

SGF - SM 01.2022 - Priloha c. 7 - opatrenie MPSVR kilometre

15. príloha - UMB Banská Bystrica - infraštruktúra národného významu.docx

16. príloha - Stručná informácia o administratívnej kontrole MŠ SR.docx

17. príloha - HKS_2022_-_34_Sprava_o_kontrolnej_cinnosti_SGF_remedura

18. príloha - HKS_2022_-_42__Navrh_spravy_o_kontrolnej_cinnosti_SGF - kontrolór

19. príloha - Stručný výpis z kontroly hlavnej kontrolórky športu.docx

20. príloha - Investície SGF v rokoch 2019 - 2022.docx

Výkonný výbor SGF 28.06.2022

Zápis VV 28.6.2022

Príloha 1 - Vyhodnotenie účasti na MS ŠA

Príloha 2 - Majstrovstvá Európy v modernej gymnastike správa vedúcej výpravy

Príloha 3 - Vyjadrenie sekcie modernej gymnastiky spoločná skladba SVK

Príloha 4 - Správa delegata FPS

Príloha 5 - Vyhodnotenie súťaží 1.polrok 2022 ŠA

Príloha 6 - Návrh nominácie na podujatie MG Cluj ROM

Príloha 7 - Nominácie, MP Klagenfurt ŠGM

Príloha 8 - ME 2022 nominacie SGM

Príloha 9 - SP Szombathely, SGM

Príloha 10 - Nominácia ME - ŠGŽ

Príloha 11 - Sťažnosť na poškodenie podlahy ŠA – náraz od náčinia paličky stuhy, alebo kužeľe

Príloha 12 - parkúr, správa delegáta

Pri´loha A - vy´sledkova´ listina ME 2022

Príloha B - výsledky na ME 1997-2022

Výbor SGF  23.05.2022

Zápis VV 23.05.2022
1. príloha

Výkonný výbor SGF 11.05.2022

Zápis VV 11.5.2022

Výkonný výbor SGF  12.04.2022

Zápis VV 12.4.2022

Pozvánka VV SGF 12.04.2022

Výkonný výbor SGF 06.04.2022

Zápis VV 6.4.2022

Pozvánka VV SGF 06.04.2022

Výkonný výbor SGF  09.03.2022

Zápis z VV SGF (09.03.2022)

Príloha 1_Úseky MG_2022

Príloha 2_Úseky ŠGŽ_2022

Príloha 3_Úseky ŠGM_2022

Príloha 4_Úseky ŠA_2022

Príloha 5_ Informácia o konaní VZ SGF 30.04.2022

Výkonný výbor SGF 19.1.2022

Zápis z VV SGF (19.1.2022)

Zápis zo stretnutia - Požgayová

Pozvánka VV SGF (19.1.2022)

Výkonný výbor SGF 27.1.2021

Zápis z VV SGF (27.1.2021)

Pozvánka VV SGF (27.1.2021)

Výkonný výbor SGF 17.3.2021

Zápis z VV SGF (17.3.2021)

Pozvánka VV SGF (17.3.2021)

Výkonný výbor SGF 12.5.2021

Zápis z VV SGF (12.5.2021)

Tvorba rozpočtu - kritériá VV SGF

VZ SGF 21.-28.4.2021 - prezenčná listina 

VZ SGF per rollam 21.-28.4.2021 - zápisnica 

Hlavné úlohy SGF na rok 2021 - 20.4.2021

Pozvánka na VV SGF

Rozpočty sekcií SGF 2012 - 2021

Hodnotenie ME ŠG mužov a žien Mokošová 2021 Zvalo tréner

Hodnotenie účasti SVK na ME ŠG mužov a žien Novák - ved. výpravy

Výkonný výbor SGF 30.6.2021

Pozvánka na VV SGF

1. online Festival pohybových skladieb

Hodnotiaca správa ME v MG

Správa delegáta 1. kolo PF v ŠA

Správa delegáta 1. kolo Sl. pohára v parkúre

Správa z MS v ŠA 

Zápis z VV SGF

Výkonný výbor SGF 25.8.2021

Pozvánka na VV SGF

Dotácie klubom 2020

Hodnotenie OH Tokio

Kalendár hlavných akcií

Slovak Aerobic Open 2021

Zápis z VV SGF

Výkonný výbor SGF 29.9.2021

VV 29.9.2021 - pozvánka

VV 29.9.2021 - príloha 1

VV 29.9.2021 - príloha 2

VV 29.9.2021 - príloha 3

VV 29.9.2021 - príloha 4

VV 29.9.2021 - zápis

Výkonný výbor SGF 10.11.2021

Pozvánka na VV SGF

Zápis z VV SGF

Golden Age 2020 Rethymno

Hodnotenie MS Kitakyushu 2021

Výkonný výbor SGF 15.12.2021

Pozvánka na VV SGF

Zápis z VV SGF

IŠT NŠC - gymnastika na rok 2022

Plán práce sekcie GpV na rok 2022

Štatút reprezentanta SR 2022

Zaradenie do A-B NŠC - gymnastika


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu