Školenia trénerov

Aktuálne školenia jednotlivých sekcií SGF

2024

ŠKOLENIE TRÉNEROV I. kvalifikačného stupňa v gymnastických športoch - AKTUÁLNE Školenie

všeobecná časť – zabezpečujú ju vysokoškolské inštitúcie, s ktorými má SGF podpísanú dohodu o spolupráci FTVŠ, UK Bratislava,  FTVŠZ UMB Banská Bystrica, FŠ PU Prešov

Prihlášky na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – všeobecná časť v roku 2024

Aktuálne možnosti prihlásenia sa na školenia I. stupňa "Všeobecná časť", ktoré sú podmienkou na získanie trénerského vzdelania vo vybranom gymnastickom športe podľa zákona o športe č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutí odbornej spôsobilosti v športe:

Všeobecná časť I. stupeň   

Dátum školenia

Uzávierka

Poplatok  

Link na prihlásenie

FTVŠ UK Bratislava

19.-21. apríl 2024    

do 9. apríla 2024    

80€

PRIHLÁSENIE

FŠ PU Prešov

18.-19.máj 2024

do 10. mája 2024

80€

PRIHLÁSENIE

FTVŠZ UMB BB

17.-19. mája 2024

do 10. mája 2024

70€

PRIHLÁSENIE

Špeciálna časť – SGF v spolupráci JEDNOTLIVÝCH SEKCIÍ (8.5. 2024)

SGF zverejňuje na stránke SGF možnosť školenia trénerov I. stupňa. Špeciálna časť sa bude realizovať v dvoch častiach.

  • Prvá časť špecializácie bude prezentovaná dištančnou (online) formou prostredníctvom MS Teams.
  • Druhá časť špecializácie bude realizovaná prostredníctvom sekcií.

Cena školenia je 150€ - pre členov SGF

Cena školenia je 200€ - pre nečlenov SGF

PLATBA – účet SGF

Minimálny počet frekventantov v gymnastickej špecializácii je 15.

Začiatok školenia, úvodné informácie ku školeniu a základné témy budú odprezentované  8.5.2024 v čase od 13.00 – 18.00 hod. Program školenia Vám bude podrobne zaslaný po registrácií a zaplatení poplatku.

Termín posledného prihlásenia a úhrady je stanovený do 6.5.2024 (Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 5.5.2024).

Link na prihlásenie


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu