Aktuálne informácie o vzdelávaní

Slovenská gymnastická federácia (ďalej len SGF) na základe svojho poslania podľa smerníc zabezpečuje systém vzdelávania trénerov v gymnastických športoch zastúpených v SGF pre jednotlivcov, ktorým tak umožňuje získať odbornú spôsobilosť na vedenie tréningu v kluboch združených v SGF.

Na základe potvrdenia akreditácie zo strany MŠ SR v roku 2010, v zmysle príslušných ustanovení a zákonov, ktoré sú uvedené vyššie má SGF právo udeliť absolventom školení: certifikát, trénerský preukaz Trénera I. až III. kvalifikačného stupňa. Zároveň prideľuje doklad - trénerskú licenciu umožňujúci vykonávať tréningový proces a viesť športovcov v súťažiach ňou organizovaných v konkrétnom gymnastickom športe.

Pridelenia certifikátu, trénerského preukazu Trénera I. až V. kvalifikačného stupňa a trénerskej licencie SGF uznáva absolventom akreditovaného vzdelávacieho zariadenia (s ktorým má podpísanú vzájomnú dohodu) podľa vyhlášky 444/2008 Z. z. § 5 (viď článok 2).

Systém vzdelávania a získavania trénerských licencií


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu