Aktuálne informácie o vzdelávaní

GYMNASTIKA - ŠPORT PRE VŠETKY ŠPORTY

Slovenská gymnastická federácia (ďalej len SGF) na základe svojho poslania podľa Stanov SGF zabezpečuje systém vzdelávania trénerov v gymnastických športoch zastúpených v SGF. Je jedinou federáciou na Slovensku, ktorá má vo svojom portfóliu zastúpených osem športov, štyri z nich sú zasupené v programe OH: športová gymnastika mužov, športová gymnastika žien, moderná gymnastika a trampolíny. Medzi ďalšie zaraďujeme gymnastiku pre všetkých, športový aerobik, športovú akrobacia a parkour.

Cieľom SGF je poskytnúť pre jednotlivcov odbornú spôsobilosť a osvojiť si vedomosti na vedenie tréningového procesu v kluboch združených v SGF. Jedinci, ktorí dokončia vyššie stupne vzdelania, tým ukazujú svoju túžbu a zanietenie získavať nové informácie, prijímať rôzne myšlienky, plniť si úlohy i stanovené ciele. Vzdelanie je len podnet na získanie vedomostí, nadobudnuté poznatky je potrebné efektívne aplikovať v praxi.

Systém vzdelávania SGF je momentálne jednou z priorít budovania odbornej komunity trénerov s cieľom vytvoriť zázemie pre rast členskej základne gymnastických športov na celom území SR. Za posledné roky bola táto oblasť poddimenzovaná, a preto je prioritou SGF zamerať sa na kvalitatívny posun v gymnastických športoch. Koncept vzdelávania SGF má zastrešiť vzdelávanie a opäť dať vážnosť a priestor pre profesiu trénera v systéme jednotlivých kategórii. Apeluje na to, že dôležitosť vzdelania tak v neposlednom rade spočíva v schopnosti jednotlivca formovať svoj vlastný charakter.

Obsahová náplň práce trénera je rôznorodá a tvorí jednu z kľúčových činností v gymnastických športoch. Základným predpokladom trénerskej práce je schopnosť prepojenia teoretických poznatkov a praxe s akcentom na jeho schopnosti a znalosti pôsobiť na svojich zverencov.

Tréner SGF je:

 • odborník vo svojom gymnastickom odvetví,
 • motivátor, pedagóg a psychológ,
 • otec, mama a kamarát,
 • prirodzená autorita,
 • tvorca osobnosti športovca, klubu a zväzu.

Za posledných 10 rokov došlo v SGF k viacerým štrukturálnym zmenám a táto federácia patrí k tým najväčším v počte športových odvetví, pretekárov a ďalších členov. Vzdelávanie bude patriť ku kľúčovým aktivitám pre ďalšie smerovanie SGF s akcentom na kvalitu a pozitívnym postojom trénerskej profesie, podpory trénerov a ich činnosti a celkovým rozvojom všetkých gymnastických športov na Slovensku.

Vzdelanie I. – III. stupňa bude možné získať prostredníctvom školení (SGF)

Vzdelanie IV. – V. stupňa bude možné získať jedine štúdiom vysokoškolským štúdiom v danom odbore.

SGF v spolupráci z vysokoškolskými inštitúciami (FTVŠ UK Bratislava,  FTVŠZ UMB Banská Bystrica, FŠ PU PrešoV) zabezpečuje pre svojich členov vzdelávanie. Všeobecnú časť trénerského vzdelávania I., II. a III. stupňa zabezpečuje  SGF prostredníctvom dohody o spolupráci.

FTVŠ UK Bratislava

FŠ PU Prešov

FTVŠZ UMB Banksá Bystrica

OBSAH VZDELÁVANIA SGF

SYSTÉM VZDELÁVANIA SGF (3.5.2024)

VZOR ZÁVEREČNEJ PRÁCE

 FINANČNÉ OHODNOTENIE V OBLASTI VZDELÁVANIA SGF

Kontaktná osoba pre vzdelávanie SGF: PaedDr. Milena Švedová, PhD., MBA vzdelaniesgf@gmail.com (0905 462 045)

 

 


 • Pripojte
  sa k nám

 • facebook
 • youtube
 • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu