List prezidenta SGF - apríl 2022

Vážení priatelia gymnastických športov!

          Dnes sa vám prihováram po neuveriteľných 32 rokoch práce na čele SGF posledný krát. Funkciu som prebral po telefonáte vtedajšieho predsedu SZŠG, ktorý odišiel nečakane do zahraničia. Vtedy som to chápal tak, že šiel na 2 týždne na dovolenku, no tá trvala cca 30 rokov.  Krátko po začiatku môjho pôsobenia prišlo k rozdeleniu federálneho zväzu, k deleniu majetku. Bolo potrebné vybudovať predovšetkým reprezentáciu Slovenska, Sekretariát SZŠG, začlenenie do UEG a FIG. Boli sme jedným zo zakladateľov SOV.

          Rád spomínam na vtedajších spolupracovníkov, či už členov Výkonného výboru, ako i ďalších funkcionárov a trénerov: Perečinská, Kornoš, Bohňa, Fiala, Mikula, Horkavá, Weis, Slovák, Balšianka, Pomsár, Puškáš, Novák st., Žifčákovci, Némethová, Trubihorová a veľa ďalších.

          Okrem pôsobenia na čele SGF som 21 rokov pôsobil v Councile FIG, najdlhšie zo všetkých členov. Rád spomínam na vynikajúcich priateľov Jurija Titova, Bruna Grandiho, Morinari Watanabeho, Klausa Lotza, Dimiho Diminopulisa, Georgesa Guelzeca, Lea Arkaeva, Olega Ostapenka, Slávku Matlochovú, Attilu Orsela, Nicolau Vieru, Johna Atkinsona, Koji Takizawu, Norberta Buecheho, André Gueisbuhlera, Stana Vyzinu a veľké množstvo ďalších. Výsledkom môjho pôsobenie boli úspešné kandidatúry na Kongresy UEG v Bratislave (1998,2015), Kongres FIG vo Vysokých Tatrách (2010). Z 8 kandidatúr sme 8-krát získali právo organizovať interkontinentálne školenia rozhodcov v rôznych gymnastických športoch, vždy s finančným ziskom odvedeným na prevádzkový účet SGF. Mám radosť z ekonomického príjmu, ktorý som zabezpečil vo forme gymnastického a aerobického náradia, v celkovej hodnote cca 400 tisíc Eur. Vynikajúca diplomacia členov SGF v orgánoch EG a FIG bol jeden z kľúčových faktorov pre činnosť SGF.

          V roku 1997 sa naša organizácia rozšírila o ďalšie gymnastické športy, a to Gymnastiku pre všetkých, zakladateľkou bola Monika Šišková a Oľga Kyselovičová založila športový aerobik, keď už krátko predtým Kveta Perečinská vytvorila prvé Pravidlá športového aerobiku. Zásluhou viacerých funkcionárov sme založili v tomto čase taktiež skoky na trampolíne. Hlavnou predstaviteľkou bola Katka Prokešová, s doteraz najlepšími umiestneniami športovcov SGF na OH – 10.m. a na MS – 2.m. Monika Šišková a Oľga Kyselovičová vytvorili na zelenej lúke celú štruktúru týchto dvoch športov, kde obe pôsobia na čele sekcií už 25 rokov, obe sú expertkami FIG a uznávanými členkami FIG a EG. Trampolíny sa po odchode Katky Prokešovej do Nemecka (je dnes reprezentačnou trénerkou) utlmili, dnes zažívame znovuzrodenie. Od začiatku roku 2017 je súčasťou SGF ďalší olympijský šport – moderná gymnastika, prišla k nám bez náradia, bez profesionálnych  trénerov,  s minimálnym rozpočtom a bez výsledkov. Odpor proti SGF je charakteristický pre túto sekciu pre väčšiu časť klubov. Napriek vysokým dotáciám, zakúpeniu náradia, angažovaniu zahraničnej trénerky sa zmenilo k lepšiemu len málo. V roku 2020 sme prijali parkúr, zatiaľ pôsobí v sekcii GpV, podobne trampolíny.

          Z roka na rok sa stupňujú nároky na prácu vo všetkých oblastiach činnosti. Sekretariát SGF zažil niekoľko výmen. Možno povedať, že všetky zmeny sú prínosom, terajšie zloženie je veľmi spoľahlivé a kvalitné. Nadviazali sme veľmi dobrú spoluprácu s viacerými spoločnosťami, ktoré výrazne skvalitňujú našu činnosť. Napr. firma AltTag streamuje druhý rok  významné podujatia SGF, v spolupráci s TV JOJ Šport sa dostane SGF v roku 2022 na televízne obrazovky minimálne 10 hodín v priamych prenosoch, čo je obrovský posun vpred. Pripomínam, že posledný priamy prenos bol v roku 1984 zo súťaží Družba v Trnave. V súčasnosti  pripravujeme projekt rekonštrukcie gymnastickej telocvične na Trnavskej 33 v Bratislave, kde vznikne Národné gymnastické centrum s rozpočtom 4 mil. Eur. Celý proces je veľmi náročný, vysoko oceňujeme výbornú spoluprácu s MŠVVaŠ SR, Fondom na podporu športu, SOŠV, splnomocnencom vlády pre mládež a šport, Bratislava – Nové mesto, J&T.

          Prácu členov VV SGF hodnotím veľmi pozitívne, VV tvorili najlepší odborníci vo svojich športoch, čo je rozhodujúce. Všetkým členom VV SGF patrí moja hlboká vďaka za obetavú prácu. VV SGF rozhoduje  odborne a objektívne prakticky o všetkých dôležitých procesoch SGF.

          Práca v sekciách je veľmi závislá od odbornosti a zanietenosti členov sekcií, ale predovšetkým od úrovne práce trénerov. V reprezentáciách pracujú z veľkej väčšiny  amatérsky tréneri a na ME a MS chcú dosahovať výsledky medzi profesionálmi. To proste nejde. Otázka kvalitných profesionálnych trénerov domácich i zahraničných bez klubovej príslušnosti je podľa môjho názoru kľúčová pre ďalšiu činnosť SGF. Treba bezpodmienečne zabezpečovať kvalitných trénerov zo zahraničia, finančne oceňovať najúspešnejších domácich trénerov.

    Vážení priatelia,

          Už o niekoľko týždňov sa bude konať volebné Valné zhromaždenie SGF. Kluby nominovali na pozície na jednotlivé pozície svojich kandidátov. Sú medzi nimi skúsení a rešpektovaní funkcionári, ktorí dlhodobo neúnavne a úspešne pracujú pre úspech SGF. Sú medzi nimi aj mladí nominanti, niektorí z nich bez skúseností, dokonca rodič gymnastky. Je na delegátoch VZ SGF aby vyberali veľmi zodpovedne, na základe posúdenia odborných a ľudských kvalít kandidátov, na základe vlastného úsudku a skúseností s kandidátmi.

 Vyzývam týmto všetkých zástupcov klubov SGF na aktívnu účasť na Valnom zhromaždení SGF, ktoré sa uskutoční 30. apríla v hoteli Gate One v Bratislave.

          Ďakujem všetkým spolupracovníkom, trénerom, rozhodcom, funkcionárom a samozrejme pretekárom, ktorí sa zaslúžili o dobré meno SGF a Slovenska. Želám všetkým pevné zdravie a veľa športových úspechov.

 

S pozdravom

 

                                                   Ján Novák     

                                                prezident SGF

   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu