List prezidenta SGF - september 2021

V treťom tohtoročnom Liste prezidenta sa Ján Novák vrátil najmä ku dvom významným podujatiam, ktoré Slovenská gymnastická federácia v spolupráci so sekretariátom a klubmi v nedávnej dobe usporiadala. 

Máme za sebou dve významné medzinárodné akcie, ktoré sme sa rozhodli usporiadať aj napriek nepriaznivej situácii u nás i vo svete. Boli sme si vedomí viacerých rizík, ako napr. menší počet účastníkov, zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných rozhodkýň s FIG licenciou, nedostatok finančných prostriedkov a pod.

Koncom augusta usporiadal Se SGF v spolupráci so sekciou ŠA a klubom FTVŠ Bratislava tradičnú súťaž Slovak Aerobic Open v novej Športovej hale na Junáckej ulici v Bratislave. Bolo potrebné komplet zariaďovať halu nielen športovým náradím, ale i ďalším základným vybavením ako stoly, stoličky, pódium pre rozhodcov, atď. Rozhodli sme sa súťaž usporiadať z bezpečnostných dôvodov bez divákov. Naopak všetci účastníci sa museli preukázať pred vstupom do haly Covid-pasom alebo testom.
Neúčasť divákov sme nahradili zabezpečením live streamu na profesionálnej úrovni. Prenos zo všetkých súťaží realizovali pracovníci firmy AltTag Media s.r.o., s ktorou sme začali spoluprácu už na Festivale pohybových skladieb. Veľká sledovanosť nás uistila, že dlhá a náročná príprava bola korunovaná úspešným prenosom pre verejnosť doma i vo svete.

Začiatkom septembra sa konal v Trnave 34. ročník GYM Festivalu za skromnejšej medzinárodnej konkurencie. Je potešiteľné, že nechýbala kvalita vo všetkých vekových kategóriách. Podobne ako na SAO v Bratislave sme realizovali streamovanie súťaží. Podujatie v Trnave organizoval opäť Se SGF v spolupráci s KGŠ Slávia Trnava. Súťažné náradie bolo zapožičané z Českej gymnastickej federácie. Napriek ťažkej finančnej situácii venoval domáci klub pretekárkam finančné odmeny vo výške 5 000,-Eur.

Novinkou na oboch súťažiach bolo zverejňovanie výsledkov na sociálnych sieťach, webe SGF okamžite po skončení každej súťaže tak, ako je to zvykom na ME a MS. Túto náročnú činnosť zabezpečovali taktiež pracovníčky Se SGF.

Pomaly sa rozbiehajú domáce majstrovské súťaže vo všetkých gymnastických športoch. Veríme, že sa všetky plánované súťaže uskutočnia podľa termínovej listiny SGF.
Nedávno sa skončili ME senioriek a junioriek v športovom aerobiku v Pesare (viac v novinkách na našom webe) a už vrcholia prípravy na poslednú významnú previerku výkonnosti športových gymnastiek na MS v Japonsku.
Všetkým športovcom, trénerom želáme veľa elánu a predovšetkým zdravia do ďalšej športovej prípravy a veľa úspechov v domácich a medzinárodných súťažiach.

Ján Novák, prezident SGF  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu