List prezidenta SGF - máj 2021

     Žiaľ, ani prvé mesiace v tomto roku neumožnila pandemická situácia tréningovú činnosť pre našich športovcov. V tejto ťažkej situácii Sekretariát SGF vyvinul maximálne úsilie na realizovanie spoločnej prípravy  postupne pre všetky reprezentačné výbery v športovej a modernej gymnastike a v športovom aerobiku v Šamoríne. Na jednej strane boli tréningové podmienky pre športovú gymnastiku a aerobik  veľmi dobré, moderné gymnastky  sa museli prispôsobiť skromnejším podmienkam. Napriek tomu som presvedčený, že sústredenia v Šamoríne boli v danom čase najlepším riešením, ako naštartovať športovú prípravu na tohtoročné vrcholné európske a svetové súťaže. Sústredení sa zúčastňovali aj mladší reprezentanti v príprave na akcie v nadchádzajúcich rokoch – predovšetkým na EYOF 2022 v Banskej Bystrici, čo samozrejme odčerpalo značnú časť rozpočtov sekcií.
     Moderné gymnastky realizovali ďalšiu časť prípravy v Liptovskom Mikuláši a následne v Sofii, kde najmä juniorky strávili takmer mesiac a  zúčastnili  sa aj prvých súťaží. Tvrdá príprava senioriek a junioriek začína prinášať prvé ovocie, keď podstatne zvýšili východzie D- známky na pre Slovensko nevídané hodnoty.
     Teší ma, že taktiež športový aerobik zvyšuje počet dní spoločnej prípravy, či už v Malinove alebo v Bratislave.  Už o nedlho budeme seniorkám držať palce na MS v Baku. V mesiaci apríl SGF vytvorila tzv. bublinu v CGŠ v Malinove pre reprezentačné výbery, ale i pre kluby. V súčasnosti už pomaly nabiehame na prevádzku, ktorá umožňuje tréningy viacerým športovcom, už aj pre parkour.
     Svoju stabilnú vysokú výkonnosť dokázala na ME v Bazileji  bronzová medailistka z ME v Mersine Barbora Mokošová. Presadila sa predovšetkým vo viacboji, v ktorom sa vo finále umiestnila na 18. mieste.  Bola to jedna z posledných previerok pred OH v Tokiu, kde bude Barborka súťažiť na svojej druhej olympiáde v konkurencii najlepších svetových gymnastiek. V Bazileji bola žiaľ jedinou slovenskou reprezentantkou, keď i štáty, ktoré sú historicky za Slovenskom, štartovali v plnom štvorčlennom zložení.  V kategórii mužov, kde môže štartovať 6 pretekárov z jedného štátu, neštartoval ani jeden slovenský gymnasta. Európska špička sa ďalej rozširuje, pri výraznej dominancii ruskej gymnastiky sa na medailových priečkach umiestnili pretekárky a pretekári z 13 krajín.
     Nepriaznivá pandemická situácia nám už druhý rok neumožnila uskutočniť Valné zhromaždenie SGF tradičným prezenčným spôsobom. Delegátom bolo umožnené vyjadriť sa pred hlasovaním k jednotlivým bodom programu VZ, či už písomnou alebo ústnou formou. Zo 75 klubov, ktoré mali hlasovacie právo, využilo túto možnosť 6 klubov, či už pripomienkami alebo otázkami na vysvetlenie. Hlasovanie sa uskutočnilo transparentným spôsobom, kluby s výraznou väčšinou schválili všetky body programu. Ostáva nám veriť, že nasledujúce riadne VZ SGF plánované na marec-  apríl 2022, ktoré bude volebné, sa uskutoční bez akýchkoľvek prekážok. 
     Začiatkom mája sa uskutočnilo 1. zasadnutie užšieho organizačného výboru k organizácii EYOF 2022 v Banskej Bystrici. Užší OV bude pracovať v zložení:
Predseda OV                        Ján Novák
„Competition Manager“      Monika Šišková
Infraštruktúra                       Stanislav Kútik
Technické zabezpečenie       Juraj Kremnický
Súťaže MAG                        Ľuboš Rupčík
Súťaže WAG                        Zuzana Purdeková
Se SGF                                  Ingrid Barutová
Dobrovoľníci                        Silvia Ruščinová

     Radi konštatujeme, že z radov členov SGF je veľký záujem o dobrovoľnícku prácu pri organizovaní tejto akcie.
     Prajem všetkým klubom čo najskorší a plnohodnotný návrat k tréningovej činnosti. SGF plánuje čo najskôr návrat k organizovaniu majstrovských i nemajstrovských súťaží. Budeme držať palce všetkým športovcom a ich trénerom pri účasti na nadchádzajúcich európskych a svetových šampionátoch, Barborke veľa úspechov na OH v Tokiu.  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu