List prezidenta SGF - január 2021

Vyvrcholením štvorročných olympijských cyklov sú olympijské hry. Na rok 2020 sme sa tešili ako na rok olympijský. Tešili sme sa na účasť našich športovcov na početných európskych a svetových podujatiach. Pripravovali sme sa na organizovanie významných medzinárodných podujatí na Slovensku. Začiatkom marca všetky plány zmaril koronavírus, ktorý v podstatnej miere ovplyvnil život na celom svete, šport nevynímajúc.
A to sme ešte netušili, že tréningové a súťažné obmedzenia budú skutočnosťou prakticky po celý rok a výrazne ovplyvňujú nepriaznivo našu činnosť i v týchto dňoch. So sťaženými podmienkami sa najlepšie vyrovnali moderné gymnastky, ktoré vynikajúco zorganizovali online tréningy a napriek pandémii absolvovali desiatky sústredení reprezentačných výberov prevažne v novootvorenom Centre gymnastických športov v Malinove. Život prináša nepredvídané situácie. Takou bola skutočnosť, že práve moderné gymnastky sa nemohli zúčastniť majstrovstiev Európy v závere roka, na ktoré sa celý rok poctivo pripravovali. Som presvedčený, že táto poctivá príprava prinesie svoje ovocie v nastávajúcom súťažnom období.      
Žiaľ, nie všetky sekcie prejavili v priebehu roka rovnaké aktivity. Pre mňa je nepochopiteľné, že počas leta, kedy bola zdravotná situácia dobrá, sekcie športovej gymnastiky zaspali a neorganizovali sústredenia reprezentačných výberov. Tým sa príprava športovcov konala výlučne v kluboch. Ale činnosť reprezentácie má vyzerať podstatne inak. Čiastočne sa konali sústredenia v športovom aerobiku, i keď len v rozsahu 2-3 dní, čo je málo.
Otvorenie Centra gymnastických športov v septembri bolo bezpochyby jednou z dvoch najvýznamnejších udalostí uplynulého roka. Prvýkrát v histórii našli na Slovensku zodpovedajúce podmienky na prípravu moderné gymnastky a športové aerobičky. V súčasnosti sa dokončuje športovisko pre parkour, vybavené novým moderným športovým náradím a gymnastiku pre všetkých, predovšetkým pre súťaže teamgym.
Po celý rok sme boli svedkami veľmi poctivej prípravy tréningovej skupiny Martina Zvala, ktorí nehľadali výhovorky, ale spôsob, ako zabezpečiť prípravu i v najťažších dňoch. V súčinnosti so Se SGF absolvovali juniori a seniorka Mokošová prípravu v Slovinsku a v Chorvátsku. A práve tento prístup viedol k najpozitívnejšej športovej udalosti SGF v uplynulom roku. Na MEJ v Mersine potešili svojim výkonom obaja juniori Matej Nemčovič a Oliver Kasala, ktorí postúpili do finále viacboja a v ňom si vytvorili i osobné bodové rekordy. Očakávali sme, že v konkurencii, ktorá sa zišla na ME žien má Barbora Mokošová šancu na postup do finále. Tieto očakávania splnila postupom do finále (ako druhá slovenská gymnastka od vzniku SR – 2004 Zuzana Sekerová 6.m. kladina  ME v Amsterdame) z deleného druhého miesta na bradlách. Vo finále svoj výborný výkon zopakovala a získala bronzovú medailu, prvú pre slovenskú gymnastiku v ére samostatnosti. Za tento výkon si zaslúži naše uznanie. Iste bude medaila pre ňu i hnacím motorom do prípravy na jej druhé vystúpenie na OH v Tokiu. Iste je každému jasné, že medaila Barbory Mokošovej má veľký význam pre zviditeľnenie SGF doma v konkurencii ostatných športov, rovnako i v gymnastickej Európe.
Skutočnosť, že Se SGF organizoval v uplynulom roku len minimum športových akcií sme využili na realizáciu viacerých projektov, ktoré v nastávajúcom období podstatne skvalitnia prácu vo všetkých oblastiach našej činnosti. Viedli sme nespočetné rokovania s vrcholnými predstaviteľmi športu na Slovensku a s rôznymi spoločnosťami. 

Čo očakávame v roku 2021? 
Tešíme sa na vystúpenie Barbory Mokošovej v auguste na OH v Tokiu, ktoré verme sa budú konať i keď za sprísnených podmienok. Veríme, že sa uskutočnia ME ŠGM+Ž v apríli v Basel, MG v júni vo Varne, ŠA v septembri Pesaro, v júli v Lisabone World Gym for Life Challenge. V japonskom Kitakyushu sa budú konať v októbri MS MG i ŠGM+Ž, v októbri sa bude konať i preložený Golden Age v Reythymno.
Koncom októbra si bude svoje nové orgány voliť FIG na kongrese v Antályi a taktiež SOŠV v Bratislave.
SGF bude pokračovať v dobudovaní Centra gymnastických športov v Malinove zakúpením tribún pre divákov, pódia pre rozhodkyne MG a ŠA, zrkadiel pre baletnú prípravu a pod.
Prioritou bude vytváranie podmienok k výstavbe gymnastickej telocvične pre športovú gymnastiku, prípadne rekonštrukcia už stávajúceho objektu.
Začali sme s prípravou významných športových medzinárodných akcií na Slovensku – Slovak Aerobic Open a Slovak Rhythmic gymnastics Open v Bratislave, Festival pohybových skladieb a 33. GYM Festival Trnava 2021.
Veľké úsilie budeme venovať k získaniu partnerov v marketingovej oblasti, k zdokonaľovaniu v mediálnej oblasti. Ekonomická situácia je stabilná, v roku 2021 budeme disponovať s rovnakým rozpočtom, ako v uplynulom roku. Zvýšenú pozornosť budeme realizovať v plánovaní a kontrole čerpania sekcií SGF, v kontrole čerpania finančných prostriedkov zo strany klubov, členov TOP tímov.
V prvom štvrťroku sa Se SGF presťahuje do vynovených priestorov v Dome športu, čím získame adekvátne pracovné podmienky.
Do roka 2021 želám  pretekárom, trénerom, rozhodcom, funkcionárom pevné zdravie, možnosť realizovať svoje športové plány a sny. Prajem si, aby všetkým členom záležalo na vytváraní dobrého mena SGF doma, dobrého mena SGF a Slovenska v zahraničí. Prajem si, aby medzi trénermi a funkcionármi prevládala dobrá spolupráca, vzájomné pochopenie a podpora.
 



  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu