List prezidenta SGF - december 2021

Vážení športoví priatelia,

O niekoľko dní sa rozlúčime s rokom, ktorý nám opäť neumožnil realizovať športovú činnosť v obvyklom rozsahu. I keď chápeme nepriaznivú epidemiologickú situáciu, nemôžeme sa stotožniť s tým, že sme jedinou krajinou v Európe, kde štát neumožnil športovú prípravu pre všetky športy, ale vybral len 5 športov, čo je nelogické a neprijateľné.
Veľmi oceňujem a vážim si všetkých trénerov, ktorí sa snažili využiť všetky možnosti na prípravu, či už online tréningami alebo rôznymi inými formami. Napriek tomu žiaľ sme boli nútení vo veľkom rozsahu rušiť podstatnú časť domácich súťaží a podobne sme rušili účasť na súťažiach v zahraničí.

Športovým vrcholom bola účasť Barbory Mokošovej na OH v Tokiu, kde dosiahla veľmi dobré umiestnenie. Barbora je pretekárkou, ktorá si udržuje už niekoľko rokov stabilnú výkonnosť na vysokej úrovni, čo v tomto roku potvrdila i na ME a predovšetkým na MS v Japonsku.

Počas roka 2021 prišlo na Sekretariáte SGF k viacerým personálnym zmenám. Niektoré zmeny sú prínosom, ďalšie zmeny bude nutné vykonať v nastávajúcom období. Spolupráca predsedov sekcií so Se SGF je kľúčová pri realizovaní činnosti vo všetkých oblastiach. Úroveň spolupráce je veľmi rozdielna. Od veľmi dobrej až po neprijateľnú s jednou sekciou.

V spolupráci s firmami Stengl, AltTag, SAAgency sme zrealizovali niekoľko významných zmien. Za zmienku stojí predovšetkým: nová web stránka SGF a IS, marketingový projekt, identita SGF, streamovanie a webcasting. Na realizácii sa veľmi úspešne podieľali viaceré pracovníčky pod vedením Moniky Šiškovej.

Vyše polročné úsilie v obstaraní novej športovej kolekcie u firmy Atak je dnes vo finálnej fáze, členovia reprezentačných výberov sa môžu tešiť na veľmi pekné a kvalitné oblečenie. 

Významný diplomatický úspech sme dosiahli v úspešnej kandidatúre gen. sekretárky Moniky Šiškovej do Výkonného výboru SOŠV, najvyššieho športového subjektu v SR. Vo VV bude tak pôsobiť už druhé funkčné obdobie. Ešte cennejšie je zvolenie na post prvej viceprezidentky GFA FIG, kde bude pôsobiť taktiež druhé volebné obdobie.

Vážení členovia SGF,
O štyri mesiace sa uskutoční volebné Valné zhromaždenie SGF (30.4.2022). Voľba prezidenta a členov VV SGF podstatne ovplyvní činnosť SGF na ďalšie obdobie. Viacerí doterajší členovia VV SGF sa rozhodli ďalej nepokračovať a nekandidovať. Je na vás, na členoch SGF, aby ste spomedzi členov SGF vybrali tých najlepších, ktorí vás dlhoročne svojou prácou pre SGF presvedčujú o svojej kompetentnosti a pracovnej zanietenosti v prospech SGF.
Všetkým členom prajem príjemné a krásne Vianoce a veľa zdravia v roku 2022. Pevne verím, že rok 2022 nám umožní nepretržitú činnosť.

Ján Novák, prezident SGF  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu