REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV OTVORENÁ OD 1. - 30.9.2022

REGISTRUJTE NOVÝCH ČLENOV V TERMÍNE OD 1. - 30.9.2022

Milí členovia, predsedovia klubov, 

každoročne máme tzv. „riadne“ registračné obdobia, kedy je možné v systéme is.sgf.sk registrovať nových členov len za registračné členské poplatky.

Preto Vás chceme poprosiť, aby ste si zaregistrovali všetkých nových členov v termíne 1. - 30.septembra 2022.

Mimo tohto termínu je možná dodatočná registrácia len s penalizačnými poplatkami podľa platného registračného a prestupového poriadku SGF. (Ďalšie „riadne“ registračné obdobie bude 2. – 15.februára 2023)

 

Registračné členské poplatky pre členov SGF:

pretekári --- 4 EUR + 1 EUR   (5 EUR)

športoví odborníci (tréneri, rozhodcovia, funkcionári) --- 6 EUR + 1 EUR   (7 EUR)

Dobrovoľníci sa môžu registrovať počas celého roku bez penalizačného poplatku.

 

Faktúry na kluby za registrácie budú zasielané v termíne od 1. októbra 2022  (p. Gajdošovou). Tie kluby, ktoré si registrovali členov aj v období 1.5. – 31.8.2022 budú mať v tejto faktúre zahrnuté aj sankčné poplatky za registrovaných nových členov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, problémoch s prihlásením sa do systému neváhajte kontaktovať pani Silviu Ruščinovú: ruscinova@sgf.sk, +421 915 177 492

 

   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu