KONČÍ SA 17. SVETOVÁ GYMNAESTRÁDA - 1. časť

Autorka vytvorí skladbu pre interpretky, v dobrej vôli a nádeji, že im bude vyhovovať. Tie to nacvičia a predvedú divákom s rovnakou túžbou. A divák reaguje. Buď zdvorilým potleskom, alebo spontánnym od začiatku do konca. Proces realizácie je veľmi náročný: treba dobrú organizáciu, vyhovujúci štadión a pekné počasie. To sa ovplyvniť nedá! Aj napriek tomu, že v Amsterdrame počasie malo veľké rozmary, organizátor túto situáciu zvládol! Bolo mi cťou autorsky sa podieľať na vrcholnom podujatí Medzinárodnej gymnastickej federácie - Milka Fialová, autorka slovenskej skladby na Gymnaestráde 2023

Výročná Gymnaestráda sa v Amsterdame pomaly končí. Posledné vystúpenia, Gala program a záverečný ceremoniál ukončia týžden plný gymnastiky, priateľstiev a radosti z pohybu. Dojmy (nielen) našich cvičeniek sú silné. Ďakujeme im za ich prácu pri nácviku a za skvelú reprezentáciu Slovenska nielen na Olympijskom štadióne počas ich vystúpenia, ale celým ich pôsobením v gymnastickej rodine. 

Rovnako ďakujeme a blahoželáme autorkám skladby, pani Milke Fialovej a Lýdii Čajkovej. O našu výpravu sa celý čas starali Mária Andrejkovičová (koordinátorka sekcie GpV a aerobiku) a Laura Koštialová (predsedníčka komisie GpV). Nad všetkými bdela Monika Šišková, tentokrát v úlohe podpredsedníčky komisie GpV Medzinárodnej gymnastickej federácie. 

Prinášame vám ich pocity a vyjadrenia našich účastníčok: 

"Pre sokolky z Trenčína to bola už štvrtá Gymnaestráda. Prišli sme sem s veľkými očakávaniami, ktoré sa nám aj naplnili. Cítili sme podporu a obdiv na každom kroku. V hromadnej doprave sa nam prihovárali domáci aj návštevníci Amsterdamu. Páčilo sa im, že ženy v ôznom veku sa stretávajú a nacvičujú skladbu. Reprezentačné oblečenie, ktoré sme dostali od SGF opodstatnene vzbudzovalo obdiv, nielen verejnosti, ale aj iných účastníkov Gymnaestrády. Vďaka za ne SGF. Ďakujeme našej autorke Milke Fialovej, ktorá v nás verí a vždy vymyslí skladbu, aby bola pútavá pre divákov a aby sme si ju aj my užili. Milka sa stala súčasťou našich životov. Veľké poďakovanie patrí aj Lydke Čajkovej za trpezlivosť a pevné nervy pri nácviku a optimizmus, že to dáme. Vďaka patrí aj Majke Andrejkovičovej a Laure Koštialovej za ich starostlivosť o nás pred a počas Gymnaestrády. Spoznali sme dve skvelé ženy. Boli sme velmi hrdé aj na našu skvelú Moniku Šiskovú. Už sa veľmi tešíme, že sa vidíme o štyri roky v Lisabone." Daniela Valentová, starostka Považskej sokolskej župy M. R.Štefánika, Trenčín

"Chceme sa úprimne poďakovať autorke skladby - Milke Fialovej, že pre nás vytvorila ako vždy, jedinečnú skladbu a vedúcej skladby Lydke Čajkovej, ktorá obetavo a veľmi zodpovedne dotiahla prípravu na naše vystúpenie v Amsterdame. Napriek ťažkostiam s počasím, ktoré nám neumožnili nácvik na ploche, všetky sme sa snažili podať čo najlepší výkon. Snáď sa nám to podarilo pri druhom vystúpení aj naplniť. VEĽKÁ VĎAKA", Slovenské sokolky

Sokolky s Trenčína - v strede Lýdia Čajková - po jej pravej ruke Laura Koštialová, po ľavej ruke Mária Andrejkovičová  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu