OZNAM O MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽEDNÍ SGF

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SGF

Vážení športoví priatelia, členovia Slovenskej gymnastickej federácie,

v nadväznosti na Návrh správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra športu zo dňa 16.02.2023, sp. zn. č. HKŠ-2023/05 a Osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov zo dňa 08.03.2023, č. spisu 2023/6836:3-E1320

zvolávam týmto na základe žiadosti Výkonného výboru SGF

MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ GYMNASTICKEJ FEDERÁCIE

ktoré sa bude konať dňa 29.4.2023 v Bratislave, v hoteli Color, Pri Starom Mýte 1, od 09.00 hod.

Program Mimoriadneho Valného zhromaždenia SGF:

  1. Otvorenie rokovania
  2. Rokovanie o aktuálnej situácii v SGF. Súčasťou budú aj nevyriešené body zo žiadosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2022
  3. Diskusia
  4. Záver

 

Pozvánka, podklady pre rokovanie a konečný návrh programu Mimoriadneho Valného zhromaždenia SGF budú zverejnené a rozoslané oprávneným delegátom v stanovených lehotách. Toto Mimoriadne Valné zhromaždenie je zvolané najmä z dôvodu procesnej opatrnosti a v záujme ochrany práv SGF.

 

PaedDr. Monika Šišková

Prezidentka SGF

 

OZNAM O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SGF  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu