Hodnotenie Online Festivalu pohybových skladieb

Slovenská gymnastická federácia má za sebou úspešnú organizáciu online podujatia. Jeho prípravu a priebeh hodnotí predsedníčka sekcie a delegátka SGF Monika Šišková.

Zvládlo sa to na výbornú 

Sekcia GpV SGF rozhodla o organizovaní Festivalu pohybových skladieb online formou na svojom online zasadnutí 12.1.2021, v čase, keď sme všetci boli zatvorení doma v tvrdom „lockdowne“. Nikto nesmel trénovať, deti nechodili do školy, pracovali sme z domu. Svojich zverencov sme videli len cez obrazovky a snažili sme sa u nich udržať záujem o športovanie a pokračovanie v športovej príprave.

Posunutie Festivalu pohybových skladieb na letné obdobie dávalo predpoklad, že situácia s pandémiou sa zlepší a kluby budú môcť v teplom počasí natrénovať skladby vonku. 

Hlavným cieľom organizácie Festivalu a jeho presunutie do online priestoru bolo dať klubom, trénerom a cvičencom motiváciu a cieľ na návrat k pravidelnej športovej aktivite a tréningom.

Približne v tom istom čase, ako padlo rozhodnutie organizovať Festival online formou, sme začali spolupracovať s firmou AltTag Media, ktorá sa venuje marketingu v online priestore a streamovaniu podujatí. Spoločnú reč sme našli veľmi rýchle a začali sme pripravovať podujatie. 

Prvým predpokladom bolo vytvorenie webového rozhrania na web stránke SGF, kadiaľ budú streamované podujatia SGF. V tomto priestore dostali zúčastnené kluby možnosť odprezentovať svoju činnosť a spropagovať sa. Diváci si počas prestávok tieto prezentácie prezerali. K podujatiu bola tiež vytvorená samostatná podstránka, cez ktorú sme komunikovali všetky informácie pre kluby.  K podujatiu bola vytvorená mutácia loga, celá komunikácia bola vedená jednotne. 

Organizačne bola celá akcia spravovaná prostredníctvom platformy rg form, s ktorou sme spolupracovali už v minulosti.  Vkladanie prihlášok, videí, fotografií aj hudby bola pre prihlásené kluby veľmi jednoduchá. V systéme boli upravené výstupy: štartová listina, systém hodnotenia, bodové hodnotenie jednotlivých kritérií. Po prvýkrát sme si celú súťaž riadili sami z pohľadu hodnotenia. 

Májové uvoľňovanie hygienických opatrení a zlepšenie počasia nám dali približne mesiac na prípravu skladieb. Čas to bol veľmi krátky, ale kluby prejavili svoju životaschopnosť, zmobilizovali sa a pripravili svoje vystúpenia. Neočakávali sme perfektne nacvičené skladby, očakávali sme skôr kreatívne riešenia a nápady. Tréneri a autori skladieb nesklamali a v skladbách predviedli veľkú dávku tvorivosti. V termíne sa na Festival prihlásilo 43 skladieb, 1 klub nakoniec skladbu nenatočil, čiže celkový počet predvedených skladieb bol 42.  

Koncept Festivalu bol prediskutovaný najskôr s národnými federáciami, ktoré už mali podobnú skúsenosť za sebou (POR a BRA), následne s firmou AltTag, s ktorou sme našli našu vlastnú cestu k prezentácii. Skladby boli prezentované podľa vekových kategórií (deti do 6 rokov, mladší žiaci 7-10 rokov, starší žiaci 11-15 rokov, juniori 16-19 rokov, seniori 20-36 rokov a zlatý vek 50+). Rozhodovanie zabezpečoval panel rozhodcov pod vedením hlavnej rozhodkyne Emílie Fialovej. Rozhodcovia: Štefan Šušlík, Barbora Volochová, Silvia Ruščinová a Mária Kotríková. Rozhodovanie prebiehalo online v reálnom čase prenosu. Rozhodcovia mali k dispozícii 30 sekúnd na odoslanie hodnotenia. Prenos Festivalu bol spestrený o hlasovanie divákov. Diváci, ktorí sa zaregistrovali do webového rozhrania a prihlásili sa na sledovanie Festivalu, mali možnosť cez platformu Slido hlasovať, ktorá skladba sa im v každej vekovej kategórii najviac páčila. V každej vekovej kategórii bol vyžrebovaný jeden divák, ktorý dostal cenu (gymnastický vak, zápisník a pero SGF).

Z prenosu bude spracované promo video v trvaní 1-2 min., ktoré bude odprezentované na Colloquiu FIG, ktoré sa bude konať online 17.7.2021.

Štatistika:
Počet skladieb: 42
Počet klubov: 21 (16 klubov SGF, 5 neregistrovaných klubov)
Počet cvičencov: 551
Registrácia na web rozhranie: 452
Sledovali online: 357

Vybrané odkazy od účastníkov a divákov:
- Ďakujeme za príjemný zážitok, možnosť zúčastniť sa festivalu a za všetky hlasy od divákov. 
- Zvládli ste to perfektne, pozerala som, varila som, aj halušky mi vykypeli pri hlasovaní. Ďakujeme za medaily. Možno pri ukončení by sa mi páčil nejaký živý vstup so záverečným slovom. 
- Streamovanie bolo bez chyby, aj graficky, bolo to prehľadné, neboli tam zbytočné moderátorské vstupy - absolvovali sme ešte jednu online súťaž a v porovnaní s nimi bola vaša na profi úrovni. Ďakujeme!

Výsledky Online Festivalu pohybových skladieb  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu