GYMNASTICKÉ VÝZVY 2023

Spoločné stretnutie zástupcov klubov všetkých sekcií ukázalo, aká potrebná je diskusia aj na úrovni predsedov a riadiacich pracovníkov klubov. Sekcie si každoročne organizujú svoje stretnutia k odborným témam, ostáva ale veľa tém, ktoré je potrebné prediskutovať na spoločnom fóre. Začiatok roka je ideálny čas na takýto druh stretnutia.

Víkendový program začal v piatok praktickým seminárom a ukončením série prednášok Ekonómia v športe, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s firmou Economy in Sport a ktorý viedla Ing. Alica Fisterová. Päť večerných online stretnutí, ktoré predchádzalo piatkovému prezenčnému školeniu, priblížilo našim členom systém verejných financií, legislatívu, ekonomiku aj daňovú problematiku. Všetky oblasti veľmi potrebné v každodennom živote klubov, ale aj členov SGF pri zúčtovaní akcií. Seminár bol pre členov SGF zdarma a prístupný všetkým prihláseným. 

Pozvanie prezidentky k okrúhlemu stolu prijalo 38 klubov a vyše 70 členov. Prezidentka SGF Monika Šišková previedla účastníkov najdôležitejšími okamihmi federácie v roku 2022, priblížila oblasti, na ktorých sme začali pracovať a stručne predstavila plány do roku 2023. V diskusii sme sa venovali tvorbe nového akreditačného systému vzdelávania trénerov vo všetkých gymnastických športoch, informačnému systému SGF aj prenosu dát do informačného systému v športe, poplatkom za registráciu, organizácii súťaží a podobne. Najdôležitejšími témami bola požiadavka klubov na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré VV SGF na svojom zasadnutí 18.1.2023 neschválilo a šetrenia hlavnej kontrolórky športu na podania členov SGF v roku 2022. Časový priestor nedovolil zodpovedať na všetky položené otázky, v podobných diskusiách budeme pokračovať aj naďalej, aby sa momentálna problematická situácia a ostré hrany v komunikácii medzi členmi federácii postupne zjemnili a vytvorila sa atmosféra vzájomného rešpektu a pozitívneho nadstavenia v prospech rozvoja gymnastiky na Slovensku.

Pozvanými hosťami zo zahraničia boli Tomislav Grubisic, riaditeľ a Marija Franjul z oddelenia obchodu firmy Elevien z Chorvátska. 20 členný tím pracovníkov vyvinul aplikáciu, do ktorej investovala firma 2 milióny EUR. Aplikácia umožňuje organizáciu online súťaží s hodnotením predvádzaných zostáv v reálnom čase aj dodatočne a s uchovaním súťaží v cloude a opätovný návrat k súťaži kedykoľvek v čase.  Aplikácia po odsúhlasení ministerstvom školstva môže veľmi výrazne pomôcť našim klubom v plnení podmienky 3 štartov pre našich pretekárov, ale aj organizáciu napríklad kontrolných súťaží reprezentantiek, ktoré nemusia cestovať a strácať tak drahocenný čas, o šetrení finančných prostriedkov ani nehovoriac. Rozhodovanie takto zorganizovaných súťaží môže byť ešte väčším prínosom v podobe pozvánky vysoko kvalifikovaných rozhodkýň z iných krajín bez nárokov na cestovné náklady a ubytovanie, ale aj možnosť tréningu pre mladé, začínajúce rozhodkyne. Celá aplikácia je k dispozícii zdarma. Aplikácia je vytvorená zatiaľ pre športovú gymnastiku, po dokončení tohto modulu budú pokračovať ostatnými gymnastickými športami.

Poslednou časťou programu bolo vzdelávanie na tému „Marketing v športe“. Prednášku viedol Roman Oružinský, konateľ firmy Alttag Digital s.r.o. a Alttag Media s.r.o. S firmami Alttag spolupracuje SGF už dva roky  a za tieto dva roky sa nám podaril výrazný pokrok v oblasti marketingu a viditeľnosti našej federácie. Streamovanie TOP súťaží SGF, od roku 2023 aj marketingové zastrešenie a hľadanie sponzorov, marketingová podpora z firmy Alttag Digital. Účastníci školenia sa dozvedeli, ako nastaviť prezentáciu svojej činnosti na sociálnych sieťach tak, aby boli kluby úspešné v hľadaní nových sponzorov, ako funguje náš mozog a ako využiť tieto znalosti pri marketingu, ako úspešné boli podujatia SGF v TV JOJ šport či na sociálnych sieťach. 

Jednou zo základných úloh SGF je vytvárať podmienky na činnosť klubov. Zabezpečovať vzdelávanie svojich členov je veľmi dôležitou súčasťou tejto úlohy. Členovia SGF dostali v posledných mesiacoch príležitosť sa zdarma vyškoliť v ekonomickej oblasti pod vedením vynikajúcej odborníčky Ing. Alice Fisterovej, zaškoliť sa v používaní aplikácie Elevien, čím sme vytvorili podmienky na zabezpečenie 3 súťaží všetkých členov klubu. Za minimálny poplatok sa mohli členovia SGF vyškoliť a dozvedieť viac o marketingu a o tom, ako posunúť marketing v svojom klube vpred a získať financie aj zo sponzorských zdrojov.  

Bohužiaľ, tieto možnosti využilo len malé percento členov. Snaha SGF, aby sa kluby naučili využívať všetky možnosti systému na získanie finančných prostriedkov je jednou z našich hlavných. Kluby a ich členovia však musia byť otvorení a prejaviť záujem vzdelávať sa vo všetkých oblastiach športového riadenia. Vzdelávacie platformy budú mať isto svoje pokračovanie a veríme, že budú priestrom, kde účastníci získajú nielen nové vedomosti, ale budú mať možnosť diskutovať a vymienať si skúsenosti z riadenia športových organizácií a vzájomne sa motivovať k rozvoju svojich klubov a tým aj k rozvoju gymnastických športov u nás. 

Ďakujeme účastníkom, prednášajúcim a všetkým členom SGF, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia!

 


Fotogaléria


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu