Činnosť sekcie gymnastiky pre všetkých v druhom polroku

Sekcia GpV SGF pod vedením predsedníčky sekcie Moniky Šiškovej na svojom zasadnutí dňa 23.8.2021 pripravila plán činnosti na druhý polrok 2021.

Všetky súťaže v kategórii C ostávajú v podoblastiach. Tento model sa veľmi osvedčil v prvom polroku a vzhľadom k neistej epidemiologickej situácii budeme takto pokračovať do konca roku 2021. Jediné celoslovenské podujatie je Festival pohybových skladieb plánovaný na 11.12.2021 v Trnave. V prípade že sa nebude dať Festival uskutočniť prezenčnou formou, bude presunutý na jar 2022.

V programe sú plánované aj súťaže pre Teamgym a Mini Teamgym.

Novinkou v sekcii je pomoc pri rozvoji skokov na trampolíne. Zatiaľ jediný klub Trampolíny Košice je veľmi nápomocný a spoločne so SGF organizujeme prvý seminár pre trénerov s českým trénerom Miroslavom Patrmanom 13.11.2021. Všetci tréneri, ktorých zaujímajú skoky na trampolíne a chceli by svoje znalosti rozšíriť, sú vítaní.

Prílohy:
Zápis zo zasadnutia sekcie 23.8.2021

Sekcia informuje 26.8.2021

Termínová listina GpV na druhý polrok 2021  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu