Čestní členovia - Karol Feč

Čestný člen SGF, Prof. PhDr. Karol Feč, CSc. sa dožíva 4. januára 80 rokov! 

Pripomeňme si jeho pôsobenie a život s gymnastikou. 

Pán profesor Karol Feč bol juniorským reprezentantom ČSSR v športovej gymnastike. 

V roku 1969 nastúpil ako učiteľ na katedru telesnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku v roku 2003. V roku 2001 bol prezidentom Slovenskej republiky menovaný za profesora. Špecializoval sa na športovú gymnastiku. Svoje empirické a teoretické poznatky spracoval v monografii „ Športová príprava mladých gymnastov“ a ďalších 68 prácach v oblasti telesnej výchovy a zvlášť športovej gymnastiky. Vyše 30 rokov pracoval aj ako tréner a rozhodca športovej gymnastiky.

Ako vysokoškolský učiteľ prof. Karol Feč prešiel viacerými riadiacimi funkciami na katedre a fakulte UPJŠ a neskôr Prešovskej univerzite. Najvýznamnejšími z nich sú post vedúceho katedry telesnej výchovy a športu (1991 – 1994) a prodekana Pedagogickej fakulty (1994 – 1996) UPJŠ. V januári roku 1994 ho akademický senát Pedagogickej fakulty UPJŠ zvolil za dekana fakulty.

Od 1. januára roku 1997 vykonával funkciu splnomocnenca vlády SR pre sfunkčnenie a etablovanie Prešovskej univerzity. Dňa 7. mája 1997 ho Akademický senát Prešovskej univerzity zvolil za rektora Prešovskej univerzity. Uvedenú funkciu vykonával dve funkčné obdobia. Za jeho prínos pre rozvoj vysokého školstva mu bolo udelené štátne vyznamenanie „Rád Ľudovíta Štúra II. Triedy“ a cena mesta Prešov.  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu