SEMINÁR TRÉNEROV A ROZHODKÝŇ ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY ŽIEN

Počas víkendu 9.-11.2.2024 sa konal v Prievidzi seminár pre trénerky, trénerov a rozhodkyne športovej gymnastiky žien. Zúčastnilo sa ho takmer 70 účastníkov. Hosťujúci klub Elán Prievidza pripravil výborné podmienky pre účastníkov seminára. 

V piatok seminár otvorili Katarína Krekáňová, predsedníčka sekcie športovej gymnastiky a Monika Šišková, prezidentka SGF. 

Témy, ktoré odzneli v piatok :

  • kritéria prideľovania štátnych dotácií, MŠVVaŠ (M. Šišková)
  • hodnotiaca správa Sekcie žien za rok 2023 (K. Krekáňová)
  • plán práce Sekcie žien na rok 2024, dokumenty Sekcie žien 2024 (K. Krekáňová)

V sobotu predniesol systém vzdelávania predniesol Juraj Kremnický. Zuzana Purdeková K. Krekáňová mali veľmi precízne pripravenú a podanú praktickú časť. Ksenia Kuksa vynikajúco viedla choreografickú časť.

Prínosom seminára bol aj blok Antidoping, ktorý viedla PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD., riaditeľka Slovenskej antidopingovej agentúry. Vedecké poznatky preniesla do praxe a prednášku prispôsobila pre športovú gymnastiku. Účastníci počas celého dňa boli aktívni, veľa sa pýtali a diskutovali.

Nedeľa patrila praktickým ukážkam nácviku rôznych cvičebných prvkov. Figurantky Zoe Zara Ďurinová, Dorota Hana Strmenská, Ellia Nováková, Tatiana Caroline Kmeťková, Lucia Karvašová, Laura Radosová, Dorota Gotthardová. 

V nedeľu mali svoj úsek aj rozhodcovia pod vedením Z. Purdekovej. Rozhodcovia mali k dispozícií aj videozáznamy jednotlivých cvičebných prvkov ako aj zostáv, čím sa robila dôsledná analýza a viedla sa k tomu diskusia.

Všetkým prednášajúcim aj účastníkom patrí poďakovanie za účasť na seminári ŠGŽ a prajeme aby mohli svoje vízie realizovať najlepšie ako vedia.


Fotogaléria


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu