Seminár trénerov a rozhodkýň športovej gymnastiky žien

V dňoch 20. - 21.5.2022 sa uskutočnil po ročnej pauze tradičný seminár trénerov a rozhodcov v gymnastickej telocvični v Detve. Seminár začal netradične a to sledovaním súťaže Slovenského pohára kategórie A. Tréneri a rozhodkyne videli najlepšie pretekárky Slovenska aj našu najlepšiu gymnastku Barboru Mokošovú. Cieľom tejto časti seminára bolo sledovať technické prevedenie zostáv a potom to využiť v samotnom programe seminára. V úvode seminára sa prihovorila účastníkom nová prezidentka SGF Monika Šišková a Sekcia žien sa poďakovala bývalému prezidentovi SGF Jánovi Novákovi. Katarína Krekáňová, ako nová predsedkyňa Sekcie žien prezentovala svoje zámery a súčasne predstavila nové zloženie Sekcie žien, ktoré bude pod jej vedením pracovať v najbližších troch rokoch. Z. Purdeková prednášala nové pravidlá, kde upozorňovala na nové  hodnotenia, na ktoré je potrebné v príprave bazírovať.S.Kútik prezentoval novú dlho očakávanú metodickú príručku "Gymnastická príprava 6 - 7  ročných dievčat". Vysvetlil, ako pracovať s príručkou, aby plnila svoje poslanie a to zaviesť jednotný systém prípravy, ktorý zabezpečí zvyšovanie výkonnosti dievčat na všetkých úrovniach. Príručka mala veľký ohlas, čo dodáva chuť pracovať ďalej na takýchto metodických materiáloch.Druhý deň seminára bol zameraný na praktickú časť, kde K.Krekáňová na praktických ukážkach prezentovala nácvik cvičebných tvarov na preskoku a bradlách. Ukazovala postupnosť a zvládanie jednotlivých krokov pri nácviku a zdôrazňovala správnu techniku jednotlivých častí cvičebného tvaru. V závere seminára prezentovala časť prednášky zo zahraničného seminára, ktorý absolvovala spolu so Z.Purdekovou so zameraním na plánovanie prípravy pred súťažami. Na záver bol prezentovaný zámer ohľadom ďalšieho vzdelávania trénerov a rozhodkýň, ktorý bude realizovaný v telocvičniach a s pretekárkami.Účastníci seminára poďakovali prednášajúcim za ich ochotu podeliť sa o nové vedomosti s nimi a sú ochotní pokračovať v ďalšom vzdelávaní.

   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu