INOVAČNÉ VZDELÁVANIE - PARKOUR NA ŠKOLÁCH

Parkúr, prekážkové dráhy na hodinách TŠV

Spoločný projekt Národného športového centra, Školského športu a SGF - inovačné vzdelávanie pre učiteľov telesnej výchovy nám predstavila prezientka SGF, Monika Šišková, ktorá v Žiline privítala účastníkov tohto projektu.

"Školský šport a gymnastické športy patria neoddeliteľne k sebe. Gymnastika patrí do základného obsahu telesnej a športovej výchovy na základných školách. Od roku 2000 je súčasťou kalendára školských športových súťaží gymnastický štvorboj na ZŠ. Žiaľ v minulom roku bola táto súťaž z kalendára ministerstvom školstva vylúčená, ale po roku bojov o jej návrat sa tešíme dvojnásobne. Do kalendára bol zaradený aj parkúr v podobe súťaže na prekážkovej dráhe – súťažná disciplína speed run. Na súťaž v parkúre sa môžu školy prihlasovať priamo na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 12.-13. júna v Šamoríne.

Na to, aby mohli parkúr ako nový šport učitelia na hodinách vyučovať, Národné športové centrum v spolupráci so SGF zorganizovalo inovačné vzdelávanie v Žiline, v priestoroch ARGI Academy v dňoch 18.-19.3.2023. Praktickej časti predchádzali 2 online prednášky v dňoch 14. a 16.3.2023. Účasť 22 učiteľov z celého Slovenska nás potešila.

Za komisiu parkúru SGF školenie zastrešoval jej predseda Martin Csiaki. Žiaľ ostatní členovia komisie túto jedinečnú príležitosť na prezentovanie sa medzi učiteľmi nevyužili.

Prednášateľmi boli naši českí kolegovia Martin Honzek, člen technickej komisie parkouru v Českej gymnastickej federácii a vedúci reprezentačného úseku a Martin Chromeček – reprezentant ČR v parkúre. Obidvaja prednášajúci preukázali vysokú odbornosť a odovzdali našim učiteľom veľa cenných vedomostí, metodických postupov a cvičení."

V prípade otázok ohľadne parkúru na Slovensku kontaktujte predsedu komisie Martina Csiakiho, prípadne koordinátora komisie Jakuba Vaška vasko@sgf.sk  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu