EUROGYM 2022, najväčšie Európske gymnastické podujatie pre mladých ľudí

Švajčiarsky Neuchatel je vďaka svojim činnostiam v mikrotechnike, renomovaným inovačným centrom. Prostredníctvom univerzít a vysoko špecializovaných Technických škôl je centom excelentnosti vo vzdelávaní. Výborná infraštruktúra umožňuje organizovanie významných športových udalostí.

Program je zameraný na športové aktivity, zábavu, výmeny a stretnutia. Naplánovaný je otvárací ceremoniál, gala, záverečný ceremoniál ako aj poznávacie exkurzie. Gymnasti prezentujú svoje vystúpenia na verejnosti v rôznych častiach mesta, zúčastňujú sa rôznych workshopov, venujú sa kultúrnym a rekreačným činnostiam. Najlepšie vystúpenia zúčastnených skupín budú odmenené v prvej časti tohto úžasného gymnastického festivalu 09.07.2022 na European Gym for Life Challenge (EGFL).

Kľúčové fakty
-  5 000 gymnastov od 12 do 18 rokov z viac ako 20 národností
-  500 sprevádzajúcich dospelých (rodičia, priatelia), ktorí sledujú gymnastické vystúpenia

Poloha
- štadión s 10 000 miestami na sedenie pre otvárací ceremoniál
- športové haly, vonkajšie športové plochy určené na workshopy
- 3 pódia na miestne vystúpenia
- 1 hala s 3 200 miestami na sedenie na gala program
- 1 športová hala s 1 250 miestami pre EGFL

Ubytovanie
- 5 000 miest na školách pre gymnastov
- ubytovanie v hoteloch v regióne
- výber ubytovanie (hotel, B&B, kemping) pre sprevádzajúcich

Strava
- raňajky, obrd, večera
- jedálne pre sprevádzajúce osoby

Otarací ceremoniál
Nedeľa 10.07.2022, témou otváracieho ceremoniálu je ,,Back to the Life´´

Vystúpenia v meste
Pondelok 11.07.2022 až streda 13.07.2022
Vystúpenia sa budú konať na rôznych miestach v srdci mesta, kde sa chodia obyvatelia mesta Neuchatel prechádzať. Skupiny by mali predstaviť svoje vystúpenia aspoň dvakrát počas týždňa.

Gala a záverečný ceremoniál
Témou EUROGYM 2022 je slogan ,,Shiny GYM TIME´´
Trvanie gala je 90 min. Plocha bude disponovať 2 scénami 14 x 14 m s podlahovým kobercom.
Skupiny ktoré sa chcú zapojiť do EUROGYM  GALA programu môžu poslať video ich vystúpenia na European Gymnastics. Viac informácií o žiadosti budú zasielané národným federáciám (jeseň 2021). Členovia technickej komisie vyberú skupiny a miestny choreograf pripraví scenár.

Registrácia
Gymnasti musia byť vo vekovom rozmedzí od 12 do 18 rokov, ale je povolená 10% registrácia gymnastov aj nižšieho veku a to 10 - 11 ročných a tiež sú povolený aj účastníci v staršom veku podľa regulačnej tabuľky. 

TERMÍNY
Provizórna prihláška        01. NOVEMBER 2021
Definitívna prihláška        01. MAREC 2022

 

Eurogym Buletin 2022

EUROGYM 2022 Bulletin 1 

EUROGYM 2022 Bulletin 2

EGFL 2022 Bulletin 1

 

,,Shiny GYM TIME´´

 

   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu