Športový aerobik

 

Od roku 1995, kedy sa uskutočnili 1. majstrovstvá sveta seniorov v Paríži, je športový aerobik rovnocenným partnerom ostatných gymnastických športov. Zaraďujeme ho do kategórie športov s technicko – estetickým výkonom.

V súčasnosti svojimi cvičebnými tvarmi a ich pohybovou štruktúrou patrí ku koordinačne náročným športom. Konkrétny športový výkon je prezentovaný súťažnou zostavou, ktorej tvorba podlieha špecifickým pravidlám Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG). 

Podľa pravidiel športového aerobiku sú pre tento šport charakteristické nepretržité komplexné pohybové väzby veľkej intenzity, ktoré sú v súlade s hudobným sprievodom a ktoré vychádzajú z tradičného aerobiku. Súťažná zostava musí byť dokonalou integráciou základných aerobikových pohybov a bezchybne predvedených cvičebných tvarov obťažnosti, ako aj demonštráciou silových schopností, ohybnosti a výbušnosti. Súťaží sa v kategóriách jednotlivkyne IW, jednotlivci IM, zmiešané páry MP, trojice TR, skupiny GR, dance AD a stepy AS.

Zostava musí obsahovať nasledujúce komponenty vykonávané v súlade s hudobným sprievodom:
     - AMP
     - Prechody/linky
     - Cvičebné tvary obťažnosti/gymnastické cvičebné tvary
     - Kolaborácie/partnerstvá (MP/TR/GR/AD/AS)


Súťažná zostava by mala vykazovať rovnováhu medzi jednotlivými zložkami, musí byť predvádzaná v súlade s adekvátnym hudobným sprievodom; jej dĺžka je v seniorských kategóriách 1 minúta 20 sekúnd ± 5 sekúnd (IW a IM) až 1 minúta 25 sekúnd ± 5 sekúnd (MP, TR, GR, AD, AS).


Cvičebné tvary obťažnosti sú rozdelené do nasledujúcich 3 skupín,  podľa fyzických schopností potrebných pre každú zručnosť: 
•    skupina A (prvky na zemi -  silové prvky)
•    skupina B (prvky vo vzduchu - skoky) 
•    skupina C (prvky v stoji - flexibilita a rovnováha)

     - úroveň obťažnosti sa hodnotí od 0,1 do 1,0 bodu

     - seniorským kategóriám sú uznané len cvičebné tvary obťažnosti s hodnotou od 0,3 do 1,0 bodu
     - žiacke a juniorské kategórie majú cvičebné tvary obťažnosti zadefinované v pravidlách pre jednotlivé vekové kategórie zvlášť


Pri prezentovaní pohybových zručností sa kladie dôraz na vzpriamené držanie tela a na presné, dynamické a dôrazné pohyby paží i nôh. Kompozícia skladby využíva celý súťažný priestor: 10 x 10 metrov (pre niektoré žiacke kategórie 7x7 metra), v rovnováhe počas zostavy musia byť cvičenia v nízkych polohách a v letových fázach. 


Rozhodovanie je založené na hodnotení umeleckého prejavu, technického predvedenia a obťažnosti.  


Rozhodcovia pre umelecký prejav hodnotia choreografiu zostavy, ktorá sa skladá z nasledovných komponentov: 

Kompozícia zostavy:
     - hudba
     - aerobikový obsah
     - všeobecný obsah
     - prevedenie zostavy
     - umeleckosť zostavy
     - umelecké prevedenie pretekára


Pri hodnotení technického predvedenia pohybu sa hodnotí: 
     -technika pohybu (zručnosti)
     -synchronizácia 


Hodnotenie obťažnosti vychádza z udeľovania presne stanovených hodnôt obťažnosti jednotlivým cvičebným tvarom, ktoré musia byť predvedené v zhode s tzv. minimálnymi požiadavkami.
Výslednú známku tvorí súčet známok za umelecký prejav, technické predvedenie, obťažnosť a zároveň sa odpočítajú prípadné zrážky. 

Dokument k pravidlám: 

Code of point 2025 - 2028

Code of point 2024 - 2026
Code of point 2022 - 2024

PREDSEDA SEKCIE ŠA

Mgr. Karina Danielová
karin.danielova@gmail.com
 

ČLENKY SEKCIE ŠA

Mgr. Petra Tomková, PhD.
Rozhodcovská komisia 
ptomkov@gmail.com
 
 
                                    členka rozhodcovskej komisie
                                    Mgr.Katarína Šanková
 
Mgr. Anita Lamošová, PhD.
Úsek vrcholového športu a reprezentácie
lamosova.anit@gmail.com
 
Mgr. Katarína Šanková
Úsek výkonnostného športu, mládeže a RGCTM
katka@mpsteam.sk
 
Mgr. Natália Solárová
Úsek organizovania súťaží/rozvojový šport ( Slovenský pohár, B-kategória)
natalia.solarova@azet.sk
 
Mgr. Miriam Bednáriková (Vargová)
Úsek pre vyhodnotenie úspešnosti klubov a pretekárov
miriamka.vargova@gmail.com
 

 

ZASADNUTIA SEKCIE

Zápis zo zasdnutia sekcie 06.05.2024

Zápis zo zasadnutia sekcie 16.04.2024

Zápis zo zasadnutia sekcie 11.03.2024

Zápis zo zasadnutia sekcie 28.02.2024

Zápis zo zasadnutia sekcie 10.01.2024

Zápis zo zasadnutia sekcie 29.11.2023

Zápis zo zasadnutia sekcie 06.11.2023

Zápis zo zasadnutia sekcie 04.09.2023

Zápis zo zasadnutia sekcie 22.05.2023

Zápis zo zasadnutia sekcie 18.04.2023

Zápis zo zasadnutia sekcie ŠA 27.9.2023

Zápis zo zasadnutia sekcie 01.03.2023

Zapis zo zasadnutia sekcie 04.11.2022

Zapis zo zasadnutia sekcie 10.6.2022

Zápis zo sekcie 31_01_2022 

Zápis zo zasadnutia sekcie ŠA 04.12.2021

Zápis 2_z online zasadnutia sekcie ŠA 12.4.21

Zápis 1_Zasadnutie sekcie ŠA_január 2021

  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu