SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Slovenský pohár JIPAST v kategórii C, 18.5.2019, Handlová

Pretekárky, ktoré sa prebojovali z oblastných kôl na Slovenský pohár bojovali v sobotu v telocvični ZŠ Morovniaska cesta v Handlovej o popredné umiestnenia v kategórii C.

Celkovo sa v súťaži predstavilo 105 pretekárok v 5 vekových kategóriách. Dievčatá sa museli na celoslovenskú súťaž prebojovať z oblastných kôl, kde v kategórii najmladších žiačok štartovalo 86 pretekárok, na Slovenskom pohári sa predstavilo 36 pretekárok, v kategórii mladších žiačok štartovalo na oblastných kolách 79 pretekárok, na Slovenskom pohári 32, v starších žiačkach sa zo 66 pretekárok  prebojovalo do Handlovej 28, junioriek z 11 štartovalo 5 a senioriek z 9 . Všetky pretekárky predviedli veľmi kvalitné výkony, mnohé z nich svojou kvalitou zodpovedali výkonom v kategórii B.

K rýchlemu a hladkému priebehu pretekov prispelo počítačové spracovanie výsledkov a elektronické ukazovatele.

Rozhodkyne sa svojej úlohy zhostili kvalifikovane, rozhodovanie súťaže bolo korektné.

Na Slovenskom pohári sa vyhlasuje aj súťaž klubov, v ktorej sa spočítavajú 2 najlepšie výkony pretekárok v každej vekovej kategórii. Súťaž klubov vyhral Gymnastik Košice, na 2. mieste sa umiestnil klub GaF Žilina a na 3. mieste Ariwa Bratislava. Ceny si prevzali trénerky klubov.

Organizujúci Klub ŠG Handlová zvládol celkovú organizáciu pretekov výborne, za čo určite vďačí aj podpore základnej školy Morovnianska cesta kde sídli a tiež mestu Handlová.