SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

18. FIG Council Istanbul, Turecko

18. Council sa konal v dňoch 7.-14.5. 2018 v Istanbule. Zasadnutie bolo veľmi užitočné a bolo cítiť pod vedením nového prezidenta FIG Morinari Watanabeho niekoľko zmien. Už jeho samotná správa bola veľmi obsiahla a konkrétna, v priebehu takmer dvoch hodín zhodnotil predchádzajúce ročné obdobie a načrtol ďalšie smerovanie FIG.

     18. Council sa konal v dňoch 7.-14.5. 2018 v Istanbule. Zasadnutie bolo veľmi užitočné a bolo cítiť pod vedením nového prezidenta FIG Morinari Watanabeho niekoľko zmien. Už jeho samotná správa bola veľmi obsiahla a konkrétna, v priebehu takmer dvoch hodín zhodnotil predchádzajúce ročné obdobie a načrtol ďalšie smerovanie FIG. V priebehu Councilu bola veľmi živá diskusia ku viacerým bodom, čo taktiež je zmena oproti predchádzajúcim rokom.

     Boli sme prekvapení, ba až zaskočení obrovskou podporou tureckej gymnastiky zo strany štátu. Na otvorení sa zúčastnil vzácny hosť - Ugur ERDENER – MOV viceprezident. Zdôraznil, že gymnastika je v Turecku jedným z hlavných športov a má všestrannú podporu. Osman Askin BAK – minister mládeže a športu uviedol, že gymnastika je „matka všetkých športov“. V súčasnosti stavia viacero špecializovaných gymnastických telocviční. Štát zamestnáva okolo 100 trénerov pre gymnastické športy! Turecko je pripravené organizovať najvyššie gymnastické celosvetové podujatia.

     Obsahovo veľmi bohaté rokovanie uvediem v bodoch:

- Uskutočnia sa MS juniorov v roku 2019 v Gyori (ako test a potom pravdepodobne každý nepárny  

   rok. – MAG  2002 – 2003, WAG  2004 – 2005. Bude súťaž družstiev i jednotlivcov. federácie 

   s účasťou na YOG – majú možnosť postaviť družstvá, ostatné federácie: 1 MAG, 1 WAG. Team 3-3-2.

-  Pripravujú sa i MSJ RG, pravdepodobne v Gyori spoločne so ŠG.

- Council 2019  St. Petersburg 30.4.-4.5.2019

-  MS ŠG 2022 – 28.10.-6.11.2022 budú v meste  LIVERPOOL (rozpočet 9 miliónov GBP!!!)

- MS Doha  - všetko pripravené

- Slava Corn – prezentácia štúdie o  rodovej rovnosti = Council schválil, že v roku 2020 bude podiel žien v orgánoch FIG 30% (hlasovanie: 25 za, 12 proti, 1 zdržanie) - Slava  Corn = prevencia proti harasmentu a zneužívaniu žien a detí. Federácie by si mali vytvoriť komisie.

- Pripravuje sa nový systém MS v ŠG – náraďové (apríl), družstvá a viacboj (október)

- schvaľovalo sa čerpanie 2018 a rozpočet 2019

- spracováva sa nový systém kvalifikácie na OH 2024

- FIG bude hradiť (počnúc týmto rokom) náklady na cestovné pre 1 člena delegácie na kongresoch FIG. Doteraz hradí FIG ubytovanie – 1 izbu.

- pripravuje sa zásadná inovácia pravidiel RG

- Firma Fujitsu pokračuje v zdokonaľovaní technológie laserového snímania pohybu gymnastov na všetkých náradiach. Je predpoklad, že systém už bude pomáhať rozhodcom na OH 2020.

- Margaret Sikens = na Gymnaestráde v roku 2019 v Dornbirne sa očakáva rekordná účasť 62 štátov a 21 tis. učinkujúcich.

- Bol predstavený nový kalendár (systém súťaží) na nový OH cyklus.

- VTB – ruská banka darovala FIG 1 mil. USD už 10. rok za sebou


  Ján Novák, člen Councilu FIG