SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Súťaž "O 5 olympijských kruhov"

Nová súťaž pre členov SGF "O 5 olympijských kruhov" je v plnom prúde a kluby už majú za sebou 4 kolá. Všetky deti čaká odmena vo forme diplomov  s krásnymi nálepkami, ktoré predstavujú 5 gymnastických športov, ktorým sa naša federácia venuje.  

Ak ste ešte neposlali výsledky z predchádzajúcich kôl na Se SGF, prosím Vás urobte tak čo najskôr. Upozorňujeme trénerov, že netreba, aby mali deti uvedené registračné číslo (pre problémy  s registráciou tento proces ešte nie je ukončený).  Po ukončení súťaže budú všetky deti klubmi zadané do systému Membery, ktorý ich automaticky prenesie do exportov na Ministerstvo školstva.

Diplomy a nálepky sú pripravené na distribúciu klubom, ak ste si ešte diplomy neprevzali, napíšte nám počet, ktorý potrebujete a my Vám ich doručíme.