SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Úspešný seminár gymnastiky pre všetkých v Liptovskom Jáne

Sekcia gymnastiky pre všetkých začína každý rok svoju činnosť seminárom pre trénerov a rozhodcov. Miesto seminára sa každoročne mení, v tomto roku sme sa stretli v Jánskej doline, v Alexandra Wellness Hotel, ktorý nám poskytol krásnu telocvičňu na praktické hodiny, dostatočne veľkú kongresovú sálu, ale aj wellness priestory a veľký bazén na regeneráciu. 

Po veľmi úspešnom seminári v minulom roku, kde našim vzácnym hosťom bol Araki Tatsuo z Japoska sme si mysleli, že bude takmer nemožné tento seminár predčiť. Dovolíme si tvrdiť, že správnym výberom prednášateľov, prednášaných tém, celkovou atmosférou a najmä počtom účastníkov sa nám tento cieľ podarilo naplniť. 

Celkovo sa seminára zúčastnilo 82 účastníkov z 33 klubov a 7 prednášateľov. Rekordný počet účastníkov nás veľmi potešil, ale niekedy robil aj vrásky na čele, ako taký veľký počet cvičencov v telocvični zorganizovať, aby neutrpela kvalita prednášok, ktorá je našou prioritou. 

Výber tém bol veľmi startoslivý, snažili sme sa pokryť mnohé oblasti činnosti sekcie gymnastiky pre všetkých.  Seminár otvoril a informácie celozväzového charakteru podal prezident SGF Ján Novák. Spojenie pohybu s hudbou, ktorá je potrebná k tvorbe pohybových skladieb sa venoval vo svojich dvoch prednáškach Alexander Kulikov, pôvodom z Ukrajiny, profesionálny tanečník a učiteľ na konzervatóriu v Prešove, motoricko-funkčnej a akrobatickej príprave sa venoval opäť v dvoch prednáškach Miroslav Zítko z Prahy, dlhoročný pedagóg na FTVS UK Praha, momentálne prezident Českej asociácie športu pre všetkých. Ako predchádzať preťaženiu mladého organizmu našich športovcov z pohľadu mechanického zaťaženia nám priblížil Zdenek Ďuriš, tvorbe hromadných pohybových skladieb, ich prezentácii na Svetových gymnaestrádach v minulosti a prezentácii nového projektu na nadchádzajúcu svetovú gymnasestrádu v roku 2023 v Amsterdame predstavila Emília Fialová. Organizačnej a obsahovej práci sekcie sa venovala jej predsedníčka Monika Šišková. Počas seminára sa tiež uskutočnilo školenie usporiadateľov športových podujatí, ktoré je požadované zákonom. 

Na základe kladných reakcií od jednotlivých účastníkov vyjadrených počas seminára, ale aj po seminári konštatujeme, že máme za sebou vydarený štart do roku 2020, v ktorom nás čaká veľa domácich aj zahraničných podujatí. Samozrejme počas celého roku budeme zberať zaujímavé námety a podnety na seminár, ktorý budeme organizovať pre našich trénerov začiatkom roku 2021.