SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

1. medzinárodné školenie rozhodcov parkour FIG

Medzinárodná gymnastická federácia vyhlásila prvé medzinárodné školenie rozhodcov parkour, ktorí po absolvovaní budú kvalifikovaní rozhodovať prvé majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať 3.-5.4.2020 v Hirošime v Japonsku a všetky Svetové poháre FIG. 

SGF ponúka účasť na medzinárodnom školení záujemcom o parkour, ktorí majú záujem spolupracovať na rozvoji parkouru na Slovensku pod hlavičkou SGF, prípadne medzinárodne zastupovať našu federáciu a SR na medzinárodných súťažiach.

Kurz bude organizovaný v Lausanne vo Švajčiarsku v dňoch 23.-25. novembra 2019. Každá národná federácia má na kurze zabezpečené miesto pre 1 účastníka. Kurz je vedený v angličtine a ako každé školenie rozhodcov je ukončený skúškami. 

Účasť na kurze je na vlastné náklady, prípadne náklady kubov.

V prípade záujmu posielajte prihlášky do 20. októbra na SGF: gymnastics@sgf.sk