SLOVENSKÁ GYMNASTICKÁ FEDERÁCIA

Seminár trénerov a rozhodcov gymnastiky pre všetkých, 15.-17.2.2019, Malinovo 

Sekcia gymnastiky pre všetkých pozýva všetkých záujemcov na seminár trénerov /-riek a rozhodcov/-kýň , ktorý sa bude konať v dňoch 15.-17.2.2019 v Malinove.
Termín prihlášok: 15. január 2019

Obsahovou náplňou seminára budú rôzne aktivity, ktoré patria do činnosti klubov gymnastiky pre všetkých. Predstavíme Vám program a obsah súťaží v sekcii GpV, budeme sa venovať rozvoju malých športovcov zo zdravotného hľadiska, pohybovej a tanečnej prípravy. Špeciálnym hosťom bude Araki Tatsuo z Japonska, člen komisie gymnastiky pre všetkých FIG, ktorý nám priblíži bohatú činnosť a projekty, ktoré rozvíjajú v tejto oblasti v Japonsku. Ďalším významným prednášajúcim bude Zdenek Ďuriš, kinezioterapeut, ktorý sa venuje  liečbe pohybom a nemenej významnou prednášajúcou bude Dominika Malenovská, choreografka z VŠMU venujúca sa kreativite pri práci s deťmi a spojení pohybu s hudbou.