Športová gymnastika muži

S počiatkami už v antickom Grécku reprezentuje mužská športová gymnastika Olympijské motto "Citius, Altius, Fortius" v preklade "rýchlejšie, vyššie, silnejšie". Gymnasti disponujú akrobatickými zručnosťami s dôrazom na predvedenie, počas ktorých priam zdolávajú gravitáciu.

Mužské súťaže pozostávajú zo 6 disciplín: prostné, kôň s držadlami, kruhy, preskok, bradlá a hrazda. Gymnasti súťažia vo viacboji, kde sa spočítavajú známky zo všetkých 6 disciplín a vo finále na jednotlivých náradiach samostatne.

K vrcholným podujatiam patria Olympijské hry, majstrovstvá sveta (seniorov a juniorov), svetové hry, svetový pohár a svetový Challenge Cup, majstrovstvá Európy (seniorov a juniorov), Európske hry. 

Prostné 

Náradie – odpružená podlaha pokrytá kobercom o rozmeroch 12×12 metrov. Zostava na prostných sa skladá z akrobatických cvičebných tvarov – premety, saltá, saltá s niekoľko násobnými obratmi, ktoré gymnasti vykonávajú jednotlivo, alebo vo väzbách.

V zostave sa musia predviesť aj cvičebné tvary statického a ťahového charakteru, ale aj cvičebné tvary, ktoré sa pozitívnym transferom preniesli z koňa na šírku – kolá odbočmo, spindle, ruské kolá. Zostava na prostných obvykle trvá cca 70 sekúnd.

Skupiny cvičebných tvarov (ďalej len CT):

1. Neakrobatické CT – CT rovnováhy, statické CT, kolá

2. Akrobatické CT vpred

3. Akrobatické CT vzad

4. Akrobatické CT bokom, resp. skoky s obratom so saltami vpred, vzad (Twist)

Kôň na šírku s držadlami

Náradie- výška náradia je 1,15 m vysoká a má dve držadlá (12 cm vysoké), ktoré sú k náradiu pripojené cca 40 až 45 cm od seba. V zostave sa využíva každá časť náradia, pričom zostava obsahuje prešvihy, strihy, kolá, prechody, kolá s obratmi, s obratmi v protismere a stojky.

Skupiny cvičebných tvarov:

1. Jednonožné švihy a strihy

2. Kolá, kolá s obratmi v protismere (spindel)

3. Prechody

4. Kolá s obratmi, kombinácia kôl na jednom držadle

5. Závery zostáv

Kruhy

Náradie- kruhy sú zavesené na konštrukcii na úrovni 2,75 m nad zemou. V zostave sa striedajú švihové cvičebné tvary (veľtoče, výmyky, honmy atď.) so silovými cvičebnými tvarmi (rozpory, váhy vzporom).

Skupiny cvičebných tvarov:

1. Vzklopky a švihové CT

2. Švihové CT do stojky (2s)

3. Švihové CT do silových výdrží

4. Silové CT

5. Závery zostáv

Preskok

Náradie - preskokový stôl, odrazový mostík, žinenky. Gymnasta sa musí odraziť rukami od preskokového stolu. Na preskoku sa hodnotí - 1.letová fáza, dohmat a odraz rukami, 2. letová fáza, doskok.

Skupiny preskokov:

1. Priame preskoky

2. Priame preskoky s obratom v prvej letovej fáze

3. Prevratové preskoky vpred, Yamashita

4. Prevratové preskoky s ¼ obratom v prvej letovej fáze – Tsukahara, Kasamatsu

5. Preskoky po rondáte – Yurčenko

Bradlá

Náradie – pozostáva s dvoch žrdí paralelne vedľa seba, 1,95 m na výšku a 3,50 m na dĺžku. Zostava obsahuje kombináciu švihových CT vo vzpore vo vise, v podpore. Cvičebným obsahom sú kmihy, obraty predkmihom, v stojke, vzklopky, toče, vzoprenia predkmihom, zákmihom (z podporu, z visu) a závery zostáv.

Skupiny cvičebných tvarov:

1. CT vo vzpore

2. CT v podpore, resp. z podporu

3. CT vo vise

4. Toče, podmetky

5. Závery zostáv.

Hrazda

Náradie - je 2,40 m. široká a 2,75 metrov vysoká. Zostava obsahuje kombináciu švihových cvičebných tvarov s držaním žrde a pustením žrde. Cvičebným obsahom sú veľtoče, veľtoče s obratomi, CT pri žrdi (vzklopky, endá, štaldre), letové cvičebné tvary (tkačev, kováč salto), veľtoče v obrátenom hmate a závery zostáv. Hrazda sa nazýva „kráľovná náradí“.

Skupiny cvičebných tvarov:

1. Veľtoče, veľtoče s obratmi

2. Letové CT

3. CT v blízkosti žrde – vzklopky, endá, štaldre

4. CT v obrátenom hmate

5. Závery zostáv

Preteky sa uskutočňujú vo viacboji jednotlivcov (C-I, C-II), družstiev (C-IV) a v jednotlivých disciplínach (C-III). Organizujú sa majstrovstvá sveta, majstrovstvá jednotlivých kontinentov v seniorskej a juniorskej kategórii, medzinárodné a medzištátne preteky, majstrovstvá národných krajín a ďalšie viacstupňové súťaže v kategóriách dospelých, dorasteneckých a žiackych.

Zostavy hodnotia rozhodcovia bodmi podľa stanovených pravidiel v dvoch paneloch rozhodcov. D-panel hodnotí cvičebný obsah zostavy - náročnosť cvičebných tvarov, povinné požiadavky, bonifikácia, E-panel hodnotí techniku predvedených cvičebných tvarov. Výsledná známka tvorí súčet D+E panelu.

PREDSEDA SEKCIE

Mgr. Martin Zvalo
zvalo@sgf.sk
 
 

ČLENOVIA SEKCIE

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.
Rozhodcovská komisia
Pavol Šimoňák
Technicko-metodický úsek, vedúci RGCTM
PhD. Juraj Kremnický, PhD.
Zodpovedný za testovanie a vyhodnocovanie úspešnosti klubov
Eduard Marčák
koordinátor medzi sekciou a klubmi z východu
  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu