Valné zhromaždenie SGF

Prezident SGF Mgr. Ján Novák zvoláva valné zhromaždenie SGF, ktoré sa bude konať  30.4.2022 v Bratislave, v hoteli Gate One.

V programe VZ SGF sú jedným z hlavných bodov programu voľby do orgánov SGF a  pripravujeme tiež zmenu Stanov SGF.

Žiadame týmto kluby o zaslanie návrhov zmien do Stanov SGF.

Časový harmonogram:
Zaslanie návrhov kandidátov na volené funkcie                      do 31.03.2022
Zaslanie návrhu úprav Stanov SGF                                            do 31.03.2022
Zaslanie súhlasu s kandidatúrou navrhnutých kandidátov 
a stručného životopisu na SGF                                                    do 13.04.2022
Zaslanie pozvánky a podkladov k rokovaniu VZ zo SGF         14.04.2022
 

Informácia o konaní VZ SGF 30.4.2022

SGF_navrh_volebneho_poriadku_VZ_30042022

Kandidátsky_lístok

 

 

 

   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu