Žrebovanie a úprava časového programu - 1. kolo Slovenského pohára, Detva

Na základe malého počtu prihlásených pretekárok na 1. kolo Slovenského pohára JIPAST v ŠG žien "A" kategórií organizátor upravil časový program nasledovne:

09:30 - 10:30    Prezentácia pretekárok        
10:00 - 10:45    Technická porada       
10:30 - 11:30    Organizované rozcvičenie pretekárok všetkých kategórií "A"        
11:35 - 13:30    Preteky všetkých kategórií "A"        
13:45                Vyhlásenie výsledkov     

Žrebovanie pretekárok

- podmienkou účasti (rozhodkyne, tréneri, pretekárky a ostatní činovníci )je preukázať sa negatívnym výsledkom AG testu nie starším ako 24 hodín! ( výnimku majú deti do 12 rokov)

- na základe rozhodnutia organizátora preteky sa budú konať bez účasti divákov

Žiadame, aby ste zmeny a informácie zobrali na vedomie.

   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu