Súťaž o cenu Šport je šanca

Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru vypísal súťaž o cenu Šport je šanca. 

Cieľom súťaže je: 

•     podporiť a pomáhať rozvíjať projekty, ktoré zvýrazňujú sociálnu a výchovnú funkciu športu 
•     vo väčšej miere zapojiť bývalé a/alebo súčasné športové osobnosti Slovenskej republiky do sociálnej oblasti života, aby svojím príkladom inšpirovali,  motivovali iných v záujme dosiahnutia pozitívnych zmien v spoločnosti 

Ocenenie môže dostať organizátor projektu, ktorého zámerom a cieľom je pomocou športovcov alebo prostredníctvom športových aktivít:
•    zvýšiť zapájanie znevýhodnených skupín do športového hnutia
•    podporovať vzájomnú solidaritu medzi rôznymi skupinami spoločnosti
•    boj proti dopingu
•    boj proti všetkým druhom násilia, neznášanlivosti a diskriminácie
•    podpora sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí v športe
•    prispieť k podpore ochrany a obnovy životného prostredia

Organizátor víťazného projektu bude ocenený nákupom športového materiálu podľa vlastného výberu v hodnote 1.000,00 €. 
Projekty musia byť zamerané na riešenie konkrétnych sociálnych problémov a nie na poskytovanie športu pre komunitu, podporu elitného športu. 
Návrhy môžu posielať fyzické aj právnické osoby formou vyplnenia elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke SOŠV.

Termín podania návrhov je do 15. októbra 2021.
V prípade otázok kontaktujte komisiu fair play SOŠV mailom na fairplay@olympic.sk

Viac informácií

Šport je šanca
   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu