ŠKOLENIE TRÉNERIEK 1. STUPŇA V MODERNEJ GYMNASTIKE

Počas uplynulého víkendu (15.6. 2024) sa v Liptovskom Mikuláši konalo školenie I. stupňa tréneriek v modernej gymnastike. Pod gesciou lektoriek Tatiany Sukhomlinovej, Mileny Švedovej a Ildikó Korínkovej sa školenia zúčastnilo 19 frekventantiek, budúcich tréneriek.

Školenie bolo rozdelené do dvoch hlavných oblastí — teoretické prednášky a praktické ukážky, v časovom horizonte predpísanom akreditačným projektom podľa harmonogramu. Prednášali sa témy ako stavba tréningovej jednotky, rozvoj pohybových schopností, hudobno-pohybové vzťahy, telesná zdatnosť a výber talentov, ranná špecializácia v modernej gymnastike. V telocvični si účastníčky vyskúšali rozbor a analýzu techniky základných cvičebných tvarov bez náčinia a praktické ukážky s technikou náčinia — švihadlom, obručou, loptou, kuželmi a stuhou.  Toto školenie tvorilo záverečnú časť k získaniu kvalifikácie trénera I. stupňa v modernej gymnastike. Zároveň frekventantky úspešne absolvovali písomný test a obhájili záverečnú prácu. Podľa reakcií účastníčok školenie malo kvalitatívne a odborne veľmi dobrý program, čo zároveň dáva sekcii MG ďalšiu motiváciu pracovať a realizovať vzdelávacie aktivity pre svojich členov.

Za organizáciu ďakujeme SGF sekcii MG a usporiadateľovi ŠK L. Mikuláš.

Za lektorky, Milena Švedová


Fotogaléria


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu