REGISTRÁCIA NOVÝCH ČLENOV OTVORENÁ DO 30.9.2023

Milí členovia, predsedovia klubov, 

každoročne máme tzv. „riadne“ registračné obdobia, kedy je možné v systéme is.sgf.sk registrovať nových členov len za registračné členské poplatky.

Preto Vás chceme poprosiť, aby ste si zaregistrovali všetkých nových členov v termíne

1. - 30. septembra 2023.

Mimo tohto termínu je možná dodatočná registrácia len s penalizačnými poplatkami podľa platného registračného a prestupového poriadku SGF.

Ďalšie „riadne“ registračné obdobie bude 2. – 15. februára 2024.

Registračné členské poplatky pre členov SGF:

- pretekári --- 4 EUR + 1 EUR   (5 EUR)

- športoví odborníci (tréneri, rozhodcovia, funkcionári) --- 6 EUR + 1 EUR   (7 EUR)

Dobrovoľníci sa môžu registrovať počas celého roku bez penalizačného poplatku.

Faktúry na kluby za registrácie budú zasielané v termíne od 1. októbra 2023.

V prípade akýchkoľvek otázok, problémoch s prihlásením sa do systému neváhajte kontaktovať: Jakuba Vaška: vasko@sgf.sk  (+421 950 615 635), maily posielajte vždy v kópii na Silviu Ruščinovú: ruscinova@sgf.sk  (+421 915 177 492).

Ďakujeme za spoluprácu!

   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu