Odprezentujte svoj klub na Olympijskom festivale

Olympijský festival v šamorínskom komplexe bude prebiehať počas OH v Tokiu (23.7. - 8.8. 2021). V deň kvalifikácie Barbory Mokošovej, 25.7. 2021 má klub príležitosť predstaviť sa verejnosti.

Základné gymnastické pomôcky zabezpečí Slovenská gymnastická federácia. Klub si okrem vlastného programu zaobstará potrebné gymnastické náradie a náčinie. Taktiež si môže priniesť aj informácie o svojom fungovaní v podobe propagačných materiálov.

Klub tak získa možnosť zviditeľnenia ako aj rozšírenia svojej členskej základne. Gymnastický deň bude prebiehať na vyhradenom atletickom štadióne (31x48m), na pódiu (8x6m) a propagácia bude možná aj v stánku.

Chcete sa dozvedieť viac?

Viac informácií o Olympijskom festivale sa dozviete v priloženom súbore.

Vyplnené prihlášky zašlite do 17.5.2021 na e-mail: ruscinova@sgf.sk 

PRIHLÁŠKA.pdf
   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu