NÁVŠTEVA PREZIDENTKY SGF NA VÝCHODE SLOVENSKA

Rozvoj gymnastických športov v regiónoch Slovenka je veľmi dôležitý. Východné Slovensko bolo vždy veľmi silné v športovej gymnastike mužov aj žien, z tejto časti Slovenska vzišlo niekoľko vynikajúcich gymnastov a gymnastiek, účastníkov Olympijských hier, majstrovstiev sveta a ďalších významných podujatí ako napríklad Klaudia Kinská, Samuel Piasecký, Andrea Behúňová, Dana Valčáková a ďalší.

Aj keď športová gymnastika zo svojich pozícií na východe Slovenska v poslednom období ustúpila, je to práve východ, ktorý je aktívny v gymnastických športoch, ktoré vznikajú (športová akrobacia), prípadne sa obnovujú po dlhšom období (skoky na trampolíne).

Športová akrobacia je najnovším športovým odvetvím SGF, ktoré bolo oficiálne prijaté do rodiny gymnastických športov pod vedením SGF na Valnom zhromaždení 29.4.2023. Prvým klubom, kde sa tento nádherný šport začal rozvíjať je Akrobatická gymnastika Košice pod vedením Františky Nemcovej, ktorú delegáti VZ SGF zvolili za predsedníčku sekcie na aktuálny olympijský cyklus (je potrebné ešte potvrdiť hlasovaním per rollam). Prezidentka SGF Monika Šišková zavítala do tohto klubu v piatok 19.5.2023. Predsedníčka klubu predstavila činnosť klubu, priestory v ktorých trénujú, pretekárky, ktoré získavajú svoje prvé skúsenosti nielen z domácich podujatí, ale aj zahraničných, na ktorých dosahujú pekné výsledky. Pretekárky sa mali možnosť predviesť ukážkami svojich zostáv, prípadne ako nacvičujú nové prvky. V závere prezidentka zotrvala v rozhovore s rodičmi pretekárok.

 

Gymnastický klub Gymnastik Košice pod vedením predsedu Eduarda Marčáka po 10 rokoch obnovil súťaž Memoriál Jozefa Pajora ako samostatnú súťaž! 46. ročník tejto významnej a jednej z najdlhšie trvajúcich súťaží na Slovensku má za sebou slávne roky, kedy sa súťaže zúčastňovalo množstvo zahraničných klubov a pretekárov. Tento ročník bol síce skromnejší, ale odhodlanie organizátorov dáva nádej do budúcnosti, že svoju slávu preteky obnovia, prípadne prevýšia. Súťaže sa 20.5.2023 zúčastnili 2 kluby (Gymnastik Košice a  Samuel Piasecký Academy) so 17 pretekármi. Prezidentka SGF spoločne s Jozefom Dučákom, čestným členom SGF a dlhoročným predsedom klubu a Samuelom Piaseckým, olympionikom, ktorý začínal svoju športovú kariéru práve v klube Gymnastik Košice odovzdávala víťazom ocenenia.

2. kolo Slovenského pohára v parkúre sa premiérovo konalo v Aréne v Poprade. Klub Skill Lab Poprad pod vedením predsedu Tomáša Maníka zabezpečil pre pretekárov vynikajúce podmienky. K dispozícii bola airtracková dráha pre parkúr na rozcvičenie, pevné prekážky zapožičal novozvolený predseda sekcie parkúru Martin Csiaki. Súťažilo sa v obidvoch  súťažných disciplínach speed run a free style. Vo free style sa predstavilo 47 pretekárov a pretekárok všetkých vekových kategórií, v speed rune sa predstavilo 83 pretekárov a pretekárok. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 12 klubov a  96 pretekárov. Účasť na jednom z kôl Slovenského pohára je podmienkou na účasť na Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 24.6.2023 v Bratislave.

Aréna Poprad bude aj dejiskom osláv 70. výročia Slovenskej gymnastickej federácie, ktoré sa budú konať 25. novembra 2023.  Prezidentka SGF sa stretla na pracovnom rokovaní s Ing. Ladislavom Gromovským, vedúcim arény, s ktorým prerokovala podmienky pripravovaného podujatia a tiež absolvovali prehliadku priestorov, ktoré Aréna ponúka. Rokovania sa zúčastnila aj predsedníčka klubu ŠK ŠG GY-TA Poprad Ivana Krivjanská, ktorá bola iniciátorkou tohto projektu.

Spolupráca s firmou ATAK, ktorá pre nás šije reprezentačné oblečenie je založená na dlhodobej spolupráci a kolekcia je aj súčasťou online predaja. Prezidentka SGF sa stretla s konateľom firmy Ivanom Bobákom, aby spresnili podmienky spolupráce v ďalšom období.

Monika Šišková, prezidentka SGF: „Návštevy v regiónoch Slovenska, v domácom prostredí našich klubov sú veľmi dôležité. Umožňujú diskusie na témy, ktoré naše kluby trápia a vzájomné spoznávanie sa. V začatom úsilí budem pokračovať a postupne sa budem stretávať aj ostatnými regiónmi, klubmi, trénermi a gymnastami v regiónoch.“

 

 

 

   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu