MONIKA ŠIŠKOVÁ SA NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ V BEŠEŇOVEJ ROZLÚČILA SO SGF

Na Valnom zhromaždení Slovenskej gymnastickej federácie (VZ SGF) v Bešeňovej, sa delegáti VZ SGF v uplynulú sobotu dlhotrvajúcim potleskom v stoji „standing ovation“ rozlúčili s doterajšou prezidentkou SGF Monikou Šiškovou. Bolo to spontánne vyjadrenie ocenenia jej práce,  prínosu pre SGF behom 28 rokov jej pôsobenia v pozícii sekretárky, generálnej sekretárky a prezidentky. VZ SGF sa konalo v dôstojných priestoroch hotela Bešeňová. Delegáti nešetrili slovami chvály na vynikajúcu organizáciu VZ zo strany prezidentky a sekretariátu SGF.

V priebehu rokovania boli bezproblémovými hlasovaniami prijaté všetky dokumenty týkajúce sa vyhodnotenia roka 2023 i materiálov na rok 2024 vrátane prijatia rozpočtu na rok 2024, ktorý je opäť o 200 tis. Eur nižší oproti roku 2023 v dôsledku slabších výsledkov športovcov a nižšej členskej základni (pretekári, ktorí absolvovali min. 3 súťaže v kategórii 6-23 rokov). Ocenenie „Čestný člen SGF“ si prevzala bývalá vynikajúca reprezentantka Jana Gajdošová, teraz Lichtmanová. Ostatní čestní členovia, ktorých VZ prijalo:

 • Alexander Fotul
 • Jana Labáková
 • Eva Marečková
 • Martin Modlitba
 • Lenka Pitlovičová (in memoriam)
 • Katarína Šarišská

 

Pri  viacerých kladoch priebehu rokovania sa nepodarilo VZ doviesť do záverečného prijatia uznesenia. Napriek upozorneniu moderátorky VZ o krehkej väčšine delegátov sa z obedu nevrátili do rokovacej sály zástupcovia 4 klubov a tým znemožnili prijatie uznesenia. Boli to: Pavol Šimoňák (Prievidza) zamestnanec SGF, Zuzana Zvalová (Big Hug Gym), manželia Pavlíčkovci (PAVLO Trenčín) a Michaela Černáková (KŠG Detva). Všetci využili dobrý obed na náklady SGF a bez ospravedlnenia opustili rokovanie! Ako možno hodnotiť ich správanie? Neúcta k obrovskej práci Se SGF, neúcta a pohŕdanie k ostatným delegátom. Čo môžeme čakať od takýchto členov?

Odstupujúcej prezidentke sa chcem touto cestou aj ja poďakovať za jej vynikajúcu prácu v prospech SGF a želám jej na novom pôsobisku na Ministerstve cestovného ruchu a športu v pozícii riaditeľky odboru vzdelávania a prierezových činností SR veľa pracovných úspechov.

Ján Novák, čestný člen FIG a SOŠV

 


Fotogaléria


 • Pripojte
  sa k nám

 • facebook
 • youtube
 • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu