LIST VICEPREZIDENTKY SLOVENSKEJ GYMNASTICKEJ FEDERÁCIE

Vážení členovia Slovenskej gymnastickej federácie,

Vzhľadom na vzdanie sa funkcie prezidentky SGF Moniky Šiškovej v súlade s článkom 12 platných Stanov SGF som potvrdila z pozície viceprezidentky, že podľa bodu 2 článku 12 budem vykonávať funkciu prezidentky SGF do doby uplynutia funkčného obdobia prezidentky SGF ukončujúcej svoju činnosť k 14.05.2024.

Chcem vás všetkých informovať, že v záujme minimalizácie akýchkoľvek rizík bol v klube, ktorý vediem, už oficiálne spustený proces realizácie zmien vo vedení. O zavŕšení tohto procesu budem včas informovať.

Zastupujúcu funkciu prezidentky SGF, ktorú preberám, budem vykonávať zodpovedne a budem robiť maximum, aby som pokračovala v dobre rozbehnutých inováciách, naštartovala ďalšie pozitívne zmeny a bola želaným prínosom pre celé naše hnutie. Ďakujem za vami doposiaľ vyjadrenú podporu, ktorá ma teší avšak rovnako i zaväzuje, čoho som si plne vedomá. Takisto ma teší, že prienik v spolupráci so mnou vidí i generálna sekretárka SGF Silvia Ruščinová.

Verím, že naše ďalšie fungovanie sa bude odohrávať v konštruktívnom dialógu tak, aby sme mohli uskutočniť množstvo pozitívnych zmien pre športovcov, trénerov, rozhodcov a ostatných zainteresovaných účastníkov v našom hnutí.

Je na nás, aby sme do začiatku ďalšieho funkčného obdobia spoločne našli vhodného kandidáta na post prezidenta SGF, ideálne so športovým zázemím a vášňou pre gymnastické športy, ktorý bude reprezentovať naše hnutie s patričnou odbornosťou, bude vykonávať svoju funkciu čestne a zodpovedne, a bude nás združovať a svedomito hájiť záujmy celej našej federácie. Týmto chcem preto vyzvať aj vás, vážení členovia, aby ste v nadchádzajúcom období prispeli k hľadaniu takéhoto kandidáta a rovnako, aby ste svojou činnosťou zároveň napĺňali uvedené hodnoty a vytvárali priaznivé prostredie pre rozvoj našich gymnastických športov.

S úctou,
Mgr. Katarína Krekáňová

Poverenie na výkon funkcie  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu