INOVAČNÉ VZDELÁVANIE - PARKOUR NA HODINÁCH TŠV

V dňoch 20. – 21. apríla 2024 sa uskutočnilo INOVAČNÉ VZDELÁVANIE „ Parkour – prekážkové dráhy na hodinách TŠV“ v Nitre.

Vzdelávania sa zúčastnilo 22 pedagógov z celého Slovenska pod vedením skúsených lektorov z Česka, Martina Chromečka a Martina Honzeka. Účastníci sa naučili ako jednoducho a bezpečne rozvíjať pohybové schopnosti žiakov aj v rámci TŠV.

Účastníci vyplnili hodnotiaci formulár, kde hodnotili kvalitu vzdelávania a takisto aj kvalitu lektorov. Ohlasy sú výborné po všetkých stránkach. Lektori mali pripravené rôzne zaujiímavé cvičenia, ktoré vedeli veľmi dobre vysvetliť aj predviesť, a poskytli účastníkom rady ako bezpečne zrealizovať cvičenia s deťmi na hodinách telesnej výchovy. 

Ďakujeme Národnému športovému centru za spoluprácu a veríme, že parkour bude zaujímavou súčasťou hodín telesnej výchovy a bude naberať na popularite medzi žiakmi!   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu