GYMNASTIKA AKO CELOŽIVOTNÝ ŠPORT

Často počúvame, že gymnastika je šport pre malé deti, mládež. Šport na rozvoj základných pohybových schopností ako základ pre iné športy, šport so skorou rannou špecializáciou, šport, kde vrchol dosahujú najmä dievčatá veľmi skoro, ale skoro s výkonnostným športom aj končia.

Na druhej strane odborníci, ale aj skúsenosti potvrdzujú, že gymnastika je vhodná pre každého, v každom veku, v akomkoľvek zdravotnom stave.

Ako to teda je? Čo dáva gymnastika cvičencom, ktorí ju pravidelne praktizujú? Veľa odpovedí na tieto a podobné otázky nám dal práve skončený Európsky gymnastický festival zlatého veku pre účastníkov nad 50 rokov „Golden Age Gym Festival“, ktorý sa konal na portugalskom ostrove Madeira.

Európska gymnastika si pred  takmer 20 rokmi dala za cieľ vytvoriť 2 špeciálne podujatia pre rozdielne vekové kategórie. Eurogym – festival pre deti a mládež od 12 – 18 rokov a Golden Age Festival pre seniorov nad 50 rokov. Svojou štruktúrou sú obidva festivaly rovnaké, rozdielna je len veková kategória účastníkov.

Spočiatku otázny festival pre seniorov si budoval svoju pozíciu postupne, teraz však môžeme konštatovať, že má stabilné a silné postavenie medzi ponúkanými podujatiami Európskej gymnastiky.   

Gymnastika je šport, ktorý Vás môže sprevádzať po celý život. Samozrejme obsah a forma prezentácie sa s pribúdajúcimi rokmi menia, gymnastický pohybový základ však ostáva.

Naši športovci vyrastajúci v gymnastických telocvičniach nám často odchádzajú pri veľkých zmenách v ich živote. Prvý odliv zaznamenávame pri prechode zo základnej školy na strednú, druhý pri prechode zo strednej na vysokú školu. Po ukončení vysokej školy nám ostáva v telocvičniach len mizivé percento gymnastiek a gymnastov. Príčin je viacero, ale ako jednu z hlavných vidím v tom, že v kluboch nie je vybudovaná tradícia ponuky aktivít a práce s dospelými a seniormi. Po odchode detí a mládeže z klubu prídu ďalšie, začíname odznova, opäť a opäť. Nie je tomu tak vo všetkých krajinách. Vo vyspelých gymnastických krajinách, kde gymnastické federácie patria k najpočetnejším športovým zväzom  (SUI, FIN, SWE, NOR, GER) členovia ostávajú aktívni v kluboch aj v dospelosti, prípadne do seniorského veku. Čo klubom dávajú, aký je ich prínos, ale aj opačne, čo klub poskytuje im?

Dospelí cvičenci sú vzorom pre mládež a denne dokazujú verejnosti, spoločnosti, ale aj sebe samým, že gymnastika je šport na celý život. Vytvárajú v kluboch rovnováhu a svojimi skúsenosťami, ktoré odovzdávajú mladšej generácii budujú „know how“. Komunitu, ktorá pomáha vytvárať podmienky na činnosť klubu a je vzorom udržateľnosti.

Čo klub poskytuje im? Možnosť realizácie, ale najmä možnosť ostať pri športe, ktorý majú radi a ktorý tvoril významnú časť ich života, v prostredí, v ktorom strávili svoje najlepšie roky. Možnosť ostať pri športe, ktorý bol a stále je súčasťou ich životného štýlu.

Významná je aj spoločenská stránka – stretávanie sa s priateľmi, známe miesto a komunita vytvárajú v ich živote stabilitu. Možnosť sebarealizácie a prezentácie je taktiež dôležitá a práve to tvorí podstatu úspechu Festivalu.

Pravidelné cvičenie, tvorba programu, jeho nácvik, vystúpenia spojené s cestovaním a spoločnými zážitkami dávajú seniorom zmysel života, jeho náplň. Prezentácia programu na verejnosti pred rovnakou vekovou skupinou poskytuje možnosť porovnať sa, inšpirovať, motivovať. Žičlivé publikum, ktoré oceňuje výkony na javisku, poznajúc prekážky a obmedzenia prichádzajúce s vekom. Ich prekonávanie je totiž v kolektíve predsa len ľahšie. Nikto však počas celého týždňa nehovoril o obmedzeniach a ťažkostiach, všetci hovorili o možnostiach:

- o možnosti cvičiť a zvládnuť program

- o možnosti stretávať sa s priateľmi a tráviť zmysluplne svoj čas nielen doma, ale aj na medzinárodnej úrovni

- o možnosti plánovať svoju ďalšiu účasť na tomto alebo inom podujatí, mať konkrétny cieľ

- o možnosti urobiť niečo pre svoje zdravie, fyzickú kondíciu a psychickú pohodu

- o možnosti spoznávať nové miesta, ľudí, kultúru, ale aj prezentovať tú svoju

- o možnosti prekonávať prekážky, samých seba a posúvať sa stále vpred a veľa ďalších.....

Úsmevy a dobrá nálada vládli počas celého týždňa medzi účastníkmi Golden Age

Festivalu. Ak by niekto očakával vystúpenia primerané veku z pohľadu laika, tak to nenašiel. Videli sme však energické vystúpenia dám v rokoch v minisukniach predvádzajúce svoj program na modernú hudbu, vystúpenie pánov medzi 60 – 75 rokov na paralelných bradlách, zmiešané vystúpenia plné radosti, energie, súzvuku a vtipu....

Nezaostali ani naše skupiny, ktoré mali pripravené krásne vystúpenia, ktoré predviedli s eleganciou, ľahkosťou a ladnosťou. Dokonale nacvičené. Všetky tri skupiny veľmi úspešne reprezentovali Slovenskú gymnastickú federáciu a Slovensko. Všetkým patrí naše poďakovanie za odvedenú prácu v príprave a za vzornú reprezentáciu.

Všetci odchádzali z festivalu s dobrým pocitom po kvalitne odvedenej práci, ktorá vlastne ani nebola práca, ale potešením.

Je gymnastika celoživotným športom? Áno je! Najžiarivejšími príkladmi sú tri zlaté hviezdy festivalu – účastníci nad 90 rokov! Tordis Helga Hagfors 97 ročná stále aktívna choreografka skupiny z Nórska, Maria Manuela Correia 91 ročná účastníčka z Portugalska a Svein Ronning 91 ročný účastník z Nórska.

O čom hovorili všetci v závere festivalu? Ako sa opäť stretnú na 9. Golde Age Gym Festivale v Burgase /BUL v roku 2024! Veríme, že slovenské skupiny ani tu nebudú chýbať!

 

Monika Šišková

prezidentka SGF a vedúca výpravy

 


Fotogaléria


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu