FIG AKADÉMIA V PARKÚRE NA SLOVENSKU


Dátum:     26.-30.9.2022
Miesto:     X-bionic Sphere Šamorín

Takmer 2 roky trvali prípravy na zorganizovanie Akadémie FIG, ktorú sme plánovali najskôr v roku 2021, potom bol termín niekoľkokrát posunutý „vďaka“ Covidu a momentálne sa zdá, že všetko je pripravené a kurz pre trénerov sa uskutoční.
Parkúr, ako najmladšia disciplína v FIG, sa dynamicky rozbieha a nevyhnutným predpokladom na napredovanie aj na Slovensku je jednoznačne vzdelávanie trénerov. Keďže na Slovensku neexistuje vzdelávací systém pre parkúr, od začiatku sme videli ako jedinú príležitosť vyškoliť našich trénerov prostredníctvom tohto medzinárodného školenia a absolventi budú naďalej vzdelávať ďalších trénerov na slovenskej úrovni.

Vzdelávanie trénerov vo všetkých gymnastických športoch je realizované prostredníctvom programu FIG Akadémie, ktorá má 3 stupne. Vzdelávací program je zostavený z teoretických a praktických prednášok. Teoretickú časť musí každý prihlásený účastník absolvovať ešte pred začiatkom kurzu (prednášky aj skúšky) na vzdelávacej platforme FIG v termíne 17.8. - 28.8.2022. Úspešní absolventi sa môžu zúčastniť praktickej časti, kde v závere taktiež absolvujú skúšky. Každý účastník musí absolvovať kurz v plnom rozsahu podľa zverejneného programu.

Informácie FIG Academy L1 Parkour 2022

Prihláška

Termín prihlášok na SGF:     31.7.2022
   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu