EKONÓMIA V ŠPORTE - POZVÁNKA NA ONLINE SEMINÁR PRE KLUBY SGF

Slovenská gymnastická federácia v spolupráci so spoločnosťou Economy in Sport a konzultantkou Ing. Alicou Fisterovou pre vás pripravila sériu prednášok na tému ekonomiky a riadenia športových organizácií. 

 

PRIHLÁSENIE

Po prihlásení sa vyplnením dotazníka: PRE PRIHLÁSENIE KLIKNITE vám bude (do 15.11.2022) odoslaný link na prihlásenie sa na prednášky. Prihlášky akceptujeme do 13.11.2022, do polnoci. 

(V prihláške dbajte na uvedenie správnej e-mailovej adresy, kam Vám bude link na online prednášky zaslaný.)

 

V 5tich online lekciách (cez Zoom) získate prehľad o nasledujúcich témach:

17.11. - PREUKAZOVANIE POUŽITIA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV V ŠPORTE

 •  Základné legislatívne vymedzenie
 •  Špecifická charakteristika použitia verejných prostriedkov v športe
 •  Zdroje financovania, kontrola použitia verejných prostriedkov

24.11. - ÚČTOVANIE A ZDAŇOVANIE FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB V ŠPORTE

 • Účtovanie a zdaňovanie fyzických osôb v športe
 •  Zdanenie príjmov profesionálnych športovcov
 •  Zdanenie príjmov športových odborníkov
 • Ostatné zdaniteľné príjmy 

01.12. - ÚČTOVANIE A ZDAŇOVANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB V ŠPORTE 

 • Členské príspevky
 • Príspevky na športovú činnostˇ
 • Dotácie a Dary
 • Reklama / charitatívna reklama, príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe
 • Podiel zaplatenie dane, Príjmy zdanené zrážkovou daňou 
 • Príjmy z predaja majetku
 • Oslobodené príjmy od dane

08.12. - CESTOVNÉ PRÍKAZY

 • zákon o cestovných náhradách
 • vymedzenie základných pojmov, nároky oprávnených osôb

15.12. -  LEGISLATÍVA V ŠPORTE a ÚLOHY KONTROLÓRA ŠPORTOVEJ ORGANIZÁCIE

 • Interné predpisy a procesy

Uvedené lekcie budú prebiehať online, vždy od 20:00. Trvanie lekcie je odhadované na cca 2 hodiny.

20.1. 2023 - SÚHRN ŠKOLENIA, OTÁZKY A DISKUSIA

 • prezenčne od 16:00 v Banskej Bystrici

Školenie je určené pre členov klubov SGF, riadiacich pracovníkov v športových organizáciách. Náklady na online školenie v plnom rozsahu hradí SGF, pre účastníkov je bezplatné. Prezenčné školenie v Banskej Bystrici – náklady na organizáciu a prednášateľku hradí SGF, účastníci na náklady klubov.

______________________________________________________________________________

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Na seminár o ekonomike bude 21.1.2023 na tom istom mieste v Banskej Bystrici nadväzovať v doobedňajších hodinách „Okrúhly stôl“ – diskusia klubov s prezidentkou SGF k aktuálnym témam a pripravovaným aktivitám v roku 2023. 

V poobedňajších hodinách bude nasledovať školenie o marketingu – aktivity SGF a vzájomná spolupráca SGF a klubov  v tejto oblasti. 

Poplatok za účasť na školení: 20,-EUR

Viac informácií dostanete v pozvánke budúci týždeň. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pripojte
  sa k nám

 • facebook
 • youtube
 • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu