INFORMÁCIA KLUBOM SGF

Vážení športoví priatelia, členovia SGF,

s ľútosťou Vám týmto oznamujem, že nám dnes Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Osvedčenie o strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

Nakoľko existuje dôvodné podozrenie, že ide o nezákonný postup ministerstva na základe protiprávneho konania Hlavnej kontrolórky športu SR, podnikli sme už dnes prvé kroky na obhajobu práv SGF. Právne zastúpenie SGF v danej veci prevzala renomovaná právna kancelária ATTORNEITY LEGAL – Prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM.

Chcem Vás touto cestou ubezpečiť, že SGF podnikne bezodkladne všetky dostupné legitímne kroky na obhajobu svojich práv. Sme presvedčení, že dôjde v najbližších dňoch k náprave tejto nespravodlivosti.

O vývoji situácie Vás budem priebežne informovať prostredníctvom predsedov jednotlivých sekcií SGF – členov Výkonného výboru SGF.

                                                                                                                                                                  PaedDr. Monika Šišková, Prezidentka SGF

 

INFORMÁCIA PRE KLUBY  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu