Čestní členovia SGF - Milada Nedavašková

Foto: SOŠV, družstvo žien ŠG, majsterky Slovenska pre rok 1955, trénerka Xenia Rovná, tretia zľava Milada Nedavašková

Milada Nedavašková sa narodila 13.10.1933 v Bratislave a gymnastika ju sprevádzala celým životom. V roku 1972 získala Čestné uznanie III. stupňa za zásluhy o rozvoj československej telesnej výchovy a o tri roky neskôr jej bolo do rúk odovzdané Verejné uznanie II. stupňa za zásluhy o rozvoj československej telesnej výchovy. Aj dnes Milada Nedavašková aktívne sleduje gymnastické dianie. Čestná členka Slovenskej gymnastickej federácie bola úspešná pretekárka ako aj trénerka a medzinárodná rozhodkyňa športovej gymnastiky žien. Svoje skúsenosti odovzdávala študentom na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave takmer tri desaťročia. 

V koľkých rokoch ste začali so športovou gymnastikou?
Začala som v piatich rokoch a skončila som, keď som bola na vysokej škole. 

V akom klube ste vyrastali? 
Vyrastala som v bratislavskom klube, ktorý sa vtedy volal „Slavoj Vinohrady“.

Bola športová gymnastika jediným športom, ktorému ste sa v detstve venovali?
Nie, v zime som sa venovala ešte korčuľovaniu a zjazdovému lyžovaniu. 

Ktoré náradie bolo Vaše najobľúbenejšie?
Jednoznačne kruhy. Mohla som z nich robiť zoskoky a rôzne iné cvičebné tvary, ktoré ma veľmi bavili.

S Vaším menom sa spája spojenie „bývalá vynikajúca pretekárka“. Aké sú Vaše najväčšie gymnastické úspechy?
Najväčšie úspechy som dosiahla na majstrovstvách Československa a tiež na majstrovstvách Slovenska. Majstrovstvá Slovenska som väčšinou vyhrávala a na majstrovstvách Československa som bola raz prvá. Všetky tieto úspechy som dosiahla v štvorboji.

Ktorí tréneri sa podieľali na Vašich gymnastických úspechoch?
Najviac sa na nich podieľal Ján Čižík a Július Chvalný. 

Ako dlho ste pôsobili ako pedagogička na FTVŠ?
Učila som na gymnáziu na Vazovovej ulici v Bratislave, kde som bola triedna učiteľka Vladimíra Millera – bývalého viceprezidenta Slovenského olympijského a športového výboru a Dagmar Krajčírovej, sestre Marianny Némethovej-Krajčírovej, ktorú som však taktiež na gymnáziu pripravovala na športové súťaže. Odtiaľ som prešla na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského a po vzniku Fakulty telesnej výchovy a športu som pôsobila ako odborná asistentka na Katedre gymnastiky.

Okrem pedagogickej činnosti ste pôsobili aj ako medzinárodná rozhodkyňa. Ako si na toto obdobie spomínate? 
Na toto obdobie si rada spomínam. Veľa som cestovala a zoznámila som sa aj s mnohými medzinárodnými gymnastkami a rozhodkyňami. Spoznala som bližšie Věru Čáslavskú, sledovala úspechy Marianny Némethovej-Krajčírovej, ktorú som následne viedla na fakulte k jej univerziádnym úspechom.

Gymnastika Vás sprevádzala celým životom. Sledujete dianie v tomto športe aj dnes?
Dianie sledujem veľmi pozorne a som rada, keď vidím ako gymnastika pokračuje vo svojom vývoji. Mojim najobľúbenejším náradím boli kruhy, dnes najradšej pozerám preteky na bradlách. Okrem gymnastiky rada sledujem snooker.  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu