Aktuálne pravidlá pre súčasnú situáciu platné od 22.11.2021

Úrad verejného zdravotníctva vydáva nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou Covid automatu, ktorú 18.11.2021 schválila vláda SR. 

Vyhlášky sú platné od 22.11.2021 a upravujú činnosť jednotlivých prevádzok a organizáciu jednotlivých podujatí.

Aktualizovaný COVID automat, ktorý bude platiť obmedzené obdobie, bol schválený v čase mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorá sa naďalej zhoršuje, čo spôsobuje veľkú záťaž na zdravotnícky systém.

POZOR !!!
Najhlavnejšie zmeny oproti doterajšiemu stavu:   
•    (1) Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
•    a) osoba kompletne očkovaná,
•    b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
•    (2) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
•    a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
•    b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
•    c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
•    d) osoba do 2 rokov veku, alebo
•    e) osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
•    (3) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba,
•    ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra.2021

Tabuľka Covid opatrenia - 22.11.2021

Vyhláška 258

Vyhláška 259

Covid Automat

 

   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu