84. KONGRES FIG A NÁVŠTEVA PREZIDENTA FIG NA SLOVENSKU

Každoročný kongres Medzinárodnej gymnastickej federácie sa konal v dňoch 11.-12.11.2022 v Istanbule. Zasadnutia sa zúčastnilo 118 národných gymnastických federácií. Zasadnutie otvoril prezident FIG Morinari Watanabe a prezident Tureckej gymnastickej federácie Suat Celen.

V úvode sa prezident FIG Morinari Watanabe ospravedlnil za nepríjemnosti spojené so zmenou miesta konania kongresu, keď len niekoľko mesiacov pred jeho konaním Nórska gymnastická federácia zrušila organizovanie kongresu a poďakoval organizujúcej Tureckej gymnastickej federácii za rýchlu reakciu a prebratie organizácie na seba. Prezident tiež objasnil situáciu s akceptovaním účasti Ruska a Bieloruska na kongrese. FIG nasleduje všetky odporúčania MOV a s plnou zodpovednosťou sa stavia proti vojne. Na druhej strane však rešpektuje svoje poriadky a dokumenty, ktoré neumožňujú vylúčenie národnej federácie z dôvodu vojny. Delegáti Ukrajiny sa žiaľ zasadnutia nezúčastnili. Na protest proti vojne sa kongresu nezúčastnilo celkom 8 európskych národných federácií. Aj podľa oficiálneho listu zaslaného členským federáciám prezidentom Európskej gymnastiky Farydom Gaybovom nie je takáto reakcia najšťastnejším riešením, pretože kongres preberal množstvo veľmi závažných tém spojených s hlasovaním a Európa jednoznačne stratila hlasy neprítomných delegátov.

Okrem pravidelných tém ako sú správy predsedov technických komisií všetkých gymnastických športov a komisie gymnastiky pre všetkých, svoje správy podali aj prezidenti kontinentálnych únií. Predsedovia technických komisií hodnotili školenia rozhodcov, ktoré sa po prvýkrát konali online. Nový spôsob školenia rozhodcov mal svoje pozitíva aj negatíva, vyzdvihnutá však bola jednoznačne väčšia prístupnosť získania medzinárodnej rozhodcovskej kvalifikácie pre záujemcov a nízka finančná náročnosť, čoho výsledkom je znásobený počet medzinárodne kvalifikovaných rozhodcov.

Prezident FIG Morinari Watanabe vo svojej súhrnnej správe za obdobie 2017 – 2021 pomenoval 10 výziev, ktorými sa FIG zaoberalo a ktorým celé gymnastické hnutie čelilo:

 1. Dobrá správa v športe a predchádzanie akýmkoľvek príležitostiam na korupciu
 2. Vznik komisie ženy v športe, zmeny v štatúte na zabezpečenie 30% žien vo všetkých vedúcich pozíciách FIG
 3. Organizovanie pravidelných diskusných okrúhlych stolov pre trénerov s prezidentom počas všetkých majstrovstiev sveta
 4. Založenie nezávislej organizácie na riešenie disciplinárnych porušení vrátane ochrany pred zneužívaním
 5. Zvýšenie dôveryhodnosti FIG v hodnotení ASOIF (organizácia, ktorá vyhodnocuje dobrú správu v športe v medzinárodných športových organizáciách) – zdvojnásobenie získaných bodov v hodnotení
 6. Podpora rozvojových krajín – 1 zasadnutie výkonného výboru FIG v roku sa koná v rozvojovej krajine, finančná podpora a podpora vo forme poskytnutia náradia pre rozvojové krajiny
 7. Prekonanie prekážok kladených počas pandémie Covid 19
 8. Vytvorenie majstrovstiev sveta pre juniorov v športovej a modernej gymnastike
 9. Zvýšenie objektívnosti hodnotenia pomocou hodnotiaceho systému firmy FIJITSU
 10. Prezentácia gymnastiky ako športu, ktorý je atraktívny nielen pre deti a mládež, ale aj pre seniorov, je to šport, ktorý pomôže pri starnutí populácie.

Prezident sa v svojej správe dotkol tiež nastaveniu novej marketingovej stratégie FIG, pretože napriek kvalitnej ponuke našich top podujatí má FIG stále problémy nájsť sponzorov, ale aj organizátorov najväčších podujatí v niektorých športoch.

Účasť na MS len pre kvalifikovaných športovcov sa ukázal ako dobrý krok z pohľadu zníženia počtu pretekárov na podujatí, čím sa odľahčia náklady organizátorov, na druhej strane však tento krok znemožnil účasť mnohým krajinám, čo z pohľadu popularizácie športu v krajinách a podpory zo strany štátu má jednoznačne negatívny dopad. Od roku 2025 je v pláne, aby každá krajina mala možnosť účasti na MS nielen s kvalifikovanými pretekármi, ale jeden pretekár a jedna pretekárka v ŠG len na základe prihlášky.

V ďalšom programe bola delegátom bola predložená finančná správa za rok 2021 a revidovaný plán čerpania na rok 2022.

FIG plánuje výrazné zmeny v Štatúte FIG. Zmeny sa budú konať v 2 fázach. Na aktuálnom kongrese sa udiali len menšie úpravy, v blízkej dobe čaká FIG zásadná novelizácia tohto dokumentu.

Kongres alokoval dejisko 85.Kongresu, ktoré sa bude konať v Dohe v Katare.

 

Prezident FIG na Slovensku

Prezident FIG Morinari Watanabe, ktorý je tiež členom MOV, sa v nedeľu zúčastnil v Brne súťaže Viery Čáslavskej. Tejto súťaže sa zúčastnili aj reprezentanti SGF v športovej gymnastike mužov a gymnastka storočia Marianna Némethová-Krajčírová, ktorá bola pozvaná ako čestný hosť podujatia.

Na základe pozvania prezidentky SGF Moniky Šiškovej sa po súťaži prezident FIG „zastavil“ aj v Bratislave a navštívil sídlo SGF v Dome športu. V spoločnosti dlhoročného člena Rady FIG, čestného člena FIG a SOŠV Jána Nováka a Marianny Némethovej – Krajčírovej si najskôr prezrel Výstavnú sieň prof. Vladimíra Černušáka v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu. Návšteva pokračovala priateľským rozhovorom a prehliadkou priestorov SGF, ktoré sa prezidentovi veľmi páčili, ocenil ich moderné zariadenie a vydarenú rekonštrukciu celej budovy . Prezidenta FIG zaujímala činnosť SGF, aktuálne problémy, ktorým SGF čelí, ale aj plány do budúcnosti a možnosti spolupráce s FIG.

Návšteva pokračovala spoločnou večerou, po ktorej prezident FIG odcestoval do Viedne.

 


Fotogaléria


 • Pripojte
  sa k nám

 • facebook
 • youtube
 • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu