Niečo sa chystá

S potešením oznamujeme, že webová stránka Slovenskej gymnastickej federácie prejde v nasledujúcich týždňoch kompletným redizajnom. Vypovedali sme zmluvu s firmou Union Soft a o pár týždňov prejdeme na nový registračný systém. Popri novom webe a registračnom systéme ideme ešte o krok ďalej.

Nepriaznivá pandemická situácia na Slovensku, ako aj vo svete, zasiahla každodenné životy nás všetkých. Pred niekoľkými dňami uplynul rok odo dňa, kedy sa objavil prvý prípad nákazy Covid-19 na Slovensku a športový život sa začal pomaly, ale isto zastavovať. Zatvorili sa telocvične a nám nezostalo nič iné ako zabezpečiť pre našich gymnastov aspoň online tréningy.

Nesúťaží sa, čo znamená, že športovci a ich tréneri necestujú po svete z pretekov na preteky a funkcionári sa nezúčastňujú kongresov a zasadnutí FIG a EG. Popri neodkladných záležitostiach zostáva čas zamyslieť sa nad tým, ako zabezpečiť plynulý chod SGF a progres vo všetkých oblastiach. Za uplynulé tri mesiace absolvoval Sekretariát SGF takmer 50 stretnutí a rokovaní. Mnohé diskutované témy sú stále v procese jednaní, niekoľko z nich sa nám však už podarilo priviesť do konkrétnej podoby. 

S potešením oznamujeme, že webová stránka Slovenskej gymnastickej federácie prejde v nasledujúcich týždňoch kompletným redizajnom. Vypovedali sme zmluvu s firmou Union Soft a o pár týždňov prejdeme na nový registračný systém. Popri novom webe a registračnom systéme ideme ešte o krok ďalej. Chceme byť viditeľnejší a atraktívnejší, a preto sme sa rozhodli pre novú grafickú identitu v online aj offline prostredí. Už čoskoro budeme vystupovať jednotnejšie, prehľadnejšie a pútavejšie.

Byť viditeľný a ísť v duchu doby tiež znamená priblížiť naše podujatia širokému publiku v online priestore. Usilovne pracujeme na prípravách streamovania našich podujatí, na začiatok z našich TOP 4 podujatí, ktorými sú Festival pohybových skladieb, Slovak Aerobik Open, Slovak Rhythmic Open Championships a Gym Festival a v závere roku aj Gala programu SGF. Pripravená platforma bude slúžiť aj našim klubom na prenos ich podujatí.


Za plánovanými zmenami je veľa prediskutovaných a následne odpracovaných hodín. Ďakujeme firmám Stengl, SAAgency a AltTag Media, ktoré nám významne pomáhajú pri našej ceste vpred.   • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu