valné zhromaždenie

Na základe pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku SGF nemôže žiaľ organizovať Valné zhromaždenie SGF, plánované na deň 10.4.2021 obvyklým prezenčným spôsobom.
Sekretariát SGF a Výkonný výbor SGF pripravujú všetky materiály potrebné k hlasovaniu Per rollam o všetkých otázkach v zmysle stanov SGF v najbližších týždňoch.


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu