Školenie trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa

AKTUALIZOVANÉ 11.2.2021:
Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejnili harmonogram vzdelávacích aktivít pre trénerov a inštruktorov 1 a 2 kv. stupňa do leta 2021:

I. kvalifikačný stupeň - trénerské a inštruktorské kvalifikácie 

- všeobecná časť pre všetky špecializácie: 1 kv. stupeň - 13.-14.3.2021

* prihlasovanie a platba na: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/prihlasenie-a-financovanie-vzdelavania/ 


Školenie bude realizované formou ONLINE cez MS Teams. 

(V prípade priaznivej pandemickej situácie bude možné absolvovať školenie aj prezenčnou formou). Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 3.3.2021) 

Termín posledného prihlásenia je stanovený do 3.3.2021. 

Záverečná skúška prebehne v online prostredí formou testu  v rozmedzí 7 až10 dní od ukončenia školenia. 

_____________________________________________________________________________________

II. kvalifikačný stupeň -  trénerské a inštruktorské kvalifikácie

- všeobecná časť pre všetky špecializácie: 14.-15.-16.5.2021

* prihlasovanie a platba na: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/prihlasenie-a-financovanie-vzdelavania/


Školenie bude realizované formou ONLINE cez MS Teams. 

(V prípade priaznivej pandemickej situácie bude možné absolvovať školenie aj prezenčnou formou). Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 3.5.2021) 

Termín posledného prihlásenia je stanovený do 3.5.2021

Záverečná skúška prebehne v online prostredí formou testu  v rozmedzí 7 až 10 dní od ukončenia školenia. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predpokladaný harmonogram školení všeobecnej časti trénerov a inštruktorov do leta 2021: 

1 kv. stupeň - 13.-14.3.2021 (online forma)

1kv. stupeň - 15.-16.5.2021*

2 kv. stupeň - 14.-15.-16.5.2021*

1kv. stupeň- 19.-20.6.2021*


* forma realizácie školenia na základe aktuálnej pandemickej situácie 

viac info a termíny ďalších školení


  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu