Tréneri v škole - nový projekt splnomocnenca vlády SR Karola Kučeru

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a program „Tréneri v škole“ , ktorý je podporený finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Tréneri v škole je program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl.


Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín telesnej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy.

Pilotná fáza programu prebieha od januára 2021, školského roka 2020/2021 na cca 30tich základných školách, v 3 regiónoch, po dobu 6 mesiacov (22 týždňov), v rámci 1 vyučovacej hodiny športovej telesnej výchovy týždenne.


Podmienky na obsadenie pozície "tréner":
1. Časová dostupnosť v dopoludňajších hodinách v pracovných dňoch, od januára 2021 do júna 2021 (2 hod/denne).
2. Povinnosť absolvovať školenie v rozsahu 20 hodín (1 víkend cca na prelome novembra a decembra)
3. Bez záznamu v registri trestov.
4. Ukončenie zberu dotazníkov je 22.11.2020 o 20:00.
5. Vyplniť tento formulár : https://forms.gle/BbbQ4xK8dXozQPC66

Výber predpokladá 45 trénerov a cca 15 náhradníkov pre regióny KE, BB a ZV, BA vždy po 15 trénerov a cca 5 náhradníkov .
Každý z vybraných 45tich trénerov musí absolvovať povinné školenie, po ktorom bude zaradený (podľa jeho špecifikácie) do jedného z troch dvoj-mesačných cyklov: 
1. Základy lokomócie (atletika, gymnastika..),
2. Loptové hry (väčšina rôznych druhov športov...)
3. Rytmika a koordinácia (tanec, úpolové športy…)

Každý, už vyškolený tréner, bude môcť pôsobiť v programe “Tréneri v škole” vo svojej špecializácii, min. 6 -max 8 týždňov (pokiaľ nie je dohodnuté inak), každý školský (pracovný) deň, pondelok-piatok. Každý deň, v čase od 8.00h-13.30h, odučí väčšinou na inej základnej škole, 2h telesnej výchovy, v dvoch triedach, v prvých dvoch ročníkoch(napr. 1A a 2B), resp. 2h telesnej výchovy, vo svojej špecifikácií denne, v spolupráci so zodpovedajúcim pedagógom za triedu. Znamená to, že odučí 10h týždenne, väčšinou na piatich školách, alebo 40h mesačne, väčšinou na piatich školách. 

Termín prihlášok je do 22.11.2020

Tréneri v škole - základné informácie.docx

Tréneri v škole - popis pilotného programu.docx

Tréneri v škole - podmienky pre uchádzačov.docx

letak-treneri-v-skole-aktualne.pdf  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrum https://www.aktivnaskola.skLogo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu