K dispozícii najnovšie usmernia pre šport

Prečítajte si Usmernenie MŠVVaŠ SR k vyhláške ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020 v oblasti športu.

https://www.minedu.sk/usmernenie-msvvas-sr-k-vyhlaske-uvz-sr-c-12-2020-z-29-oktobra-2020-v-oblasti-sportu 

Vyhláška_vstup do prevádzok.pdf  • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu