Otvorili sme Centrum gymnastických športov SGF

Na začiatku tohto roka si gymnastická federácia určila ako jednu zo svojich priorít budovanie infraštruktúry, ktorá je potrebná na prípravu vrcholových športovcov a účastníkov najrôznejších súťaží. Je 9. septembra a my sme otvorili historicky prvé Centrum gymnastických športov na Slovensku doprevádzané tlačovou konferenciou a športovým programom. 

Ďakujeme médiám, novinárom, športovcom, trénerom, verejnosti a vzácnym hosťom, ktorí s nami dnes oslavovali:

Ján Novák - prezident Slovenskej gymnastickej federácie

Jana Marčeková - spolumajiteľka Elfo Clubu v Malinove

Anton Siekel - prezident SOŠV

Karol Kučera - poslanec Národnej rady SR, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Dušan Ťažký - riaditeľ odboru športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mária Horáková - odbor ekonomických činností v športe, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Peter Foltín - predseda predstavenstva firmy Chemstar, a.s.

Dušan Tittel - športový odborník, bývalý vynikajúci futbalový reprezentant SR

Eugen Janík - starosta obce Malinovo

Edit Valacsai - zástupkyňa starostu obce Malinovo

Členovia Výkonného výboru SGF


Foto: Pavol Uhrin

https://www.facebook.com/Slovensk%C3%A1-gymnastick%C3%A1-feder%C3%A1cia-1684456604917328/photos/pcb.3799335663429401/3799332180096416/     • Pripojte
    sa k nám

  • facebook
  • youtube
  • Instagram
Logo Národné športové centrumLogo Školský šport Logo European gymnastics Logo Federazion Internationale de Gymnastique Slovenský olimppijský výbor Slovak Antidoping Agency Ministerstvo školstva, vedy, výzkumu